Tomas

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach  informuje, iż poradnia zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną   w okresie ferii zimowych w formie:

  • zajęć wspomagająco rozwojowych;
  • terapii pedagogicznej;
  • terapii logopedycznej;
  • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej;
  • rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne uczniom;
  • rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne rodzicom uczniów;
  • wizyty bezpośrednie  w  poradni dla  uczniów  oraz rodziców.
Continue reading

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele

1 września 2020 r. o godz. 9.00 rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021

( 1 września autobusy szkolne odbiorą uczniów i odjadą z wyznaczonych miejsc o godzinę później, ze szkoły uczniowie odjadą o godz. 10.00, uczniowie w autobusie szkolnym muszą mieć maski i rękawiczki).

W związku z obecną sytuacją w kraju dyrektor szkoły nie organizuje uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

Uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w szkole prosimy o przybycie tylko uczniów klas I wraz z rodzicem/ opiekunem (rodzice/opiekunowie muszą mieć maseczki).

KLASAGABINETWYCHOWAWCA
Ib1.2Krystyna Szermer
IIc1.3Aldona Makowska
IIIc1.3Aldona Makowska
IVb2.10Zyta Iwaszko
VIc3.3Justyn Malinowski
VIIc3.2Arunas Bludzis
VIIIc2.9aAlicja Bernecka (S)