Tomas

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE

Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

od dnia 25 maja 2020 roku

Continue reading

Informacja dla rodziców

„WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od dnia 25 maja 2020 roku”

Continue reading

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy,

zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3- go Maja. W bieżącym roku szkolnym jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie apelu z tej okazji. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, nie możemy stanąć na scenie i zaprezentować społeczności szkolnej przygotowanego apelu. Chcemy zatem, w inny sposób niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, upamiętnić tę ważną datę zamieszczając na stronie szkoły film przypominający ważne dla Polski wydarzenia historyczne. Chociaż minęło już wiele lat, to wciąż warto przypominać o tym wydarzeniu, gdyż Konstytucja z 1791 roku była jedną z pierwszych na świecie ustaw zasadniczych określających podstawy ustrojowe nowoczesnego państwa. Warto pamiętać, że w dobie głębokiego kryzysu i zagrożenia państwa, nasi przodkowie potrafili zjednoczyć się w imię wyższych racji i dobra wspólnego.

Życzymy ciekawej lekcji historii!

                                                                                                 Uczniowie klasy VII c

https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g

Uczniowie!!!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie upamiętniającym  majowe święto, czyli rocznicę uchwalenia Konstytucji 3- go Maja, „Polska to moja Ojczyzna”. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej, najbardziej oryginalnej i najbogatszej w treści pracy, przedstawiającej  Ojczyznę oraz sposób myślenia o niej. Liczymy na okazanie poczucia przynależności do narodu i kraju, wyrażając przy tym poszanowanie dla symboli narodowych.

Continue reading