Tomas

Uczniowie!!!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie upamiętniającym  majowe święto, czyli rocznicę uchwalenia Konstytucji 3- go Maja, „Polska to moja Ojczyzna”. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej, najbardziej oryginalnej i najbogatszej w treści pracy, przedstawiającej  Ojczyznę oraz sposób myślenia o niej. Liczymy na okazanie poczucia przynależności do narodu i kraju, wyrażając przy tym poszanowanie dla symboli narodowych.

Continue reading

Przerwa w nauczaniu stacjonarnym

szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2.     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3.     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

4.     Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW– ZDALNE NAUCZANIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW– ZDALNE NAUCZANIE

Jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu

Jeżeli dziecko ma uczyć się w domu, ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i miejsce do nauki. Miejsce pracy dziecka ma duże znaczenie, gdyż jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka).

Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

Continue reading

Zarządzenie Nr 5/2019/2020

Zarządzenie Nr 5/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w  Puńsku

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm.), zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Puńsk z dnia 07 stycznia 2020 r. oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym

Zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się nowy termin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od 30 marca do 31 maja 2020 r.

Continue reading

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.) zarządza się co następuje:

§ 1

Continue reading

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Rodzicu:

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń:

infolinia NFZ 800 190 590!

Senepid 600 331 669

Suwałki oddział zakaźny 87 562 92 15

Akcja „Góra grosza” dobiegła końca

Już po raz XX Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Continue reading