Tomas

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW– ZDALNE NAUCZANIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW– ZDALNE NAUCZANIE

Jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu

Jeżeli dziecko ma uczyć się w domu, ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i miejsce do nauki. Miejsce pracy dziecka ma duże znaczenie, gdyż jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka).

Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

Continue reading

Zarządzenie Nr 5/2019/2020

Zarządzenie Nr 5/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w  Puńsku

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm.), zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Puńsk z dnia 07 stycznia 2020 r. oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym

Zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się nowy termin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od 30 marca do 31 maja 2020 r.

Continue reading

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.) zarządza się co następuje:

§ 1

Continue reading

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Rodzicu:

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń:

infolinia NFZ 800 190 590!

Senepid 600 331 669

Suwałki oddział zakaźny 87 562 92 15

Akcja „Góra grosza” dobiegła końca

Już po raz XX Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Continue reading

Walentynki w naszej szkole 

14 lutego obchodziliśmy w szkole Walentynki. Choć zwyczaj obchodzenia tego dnia przywędrował do Polski dopiero blisko dwie dekady temu, Święto Zakochanych bardzo szybko zyskało wielu sympatyków. Dziś trudno już wyobrazić sobie ten dzień bez ozdobionych serduszkami i pluszakami sklepowych witryn. 14 lutego jest nie tylko szansą dla zakochanych par do wzajemnego wyznania sobie uczuć, ale także świetną okazją, by wyrazić sympatię wobec innych bliskich nam osób. Continue reading

Wyjazd do Białegostoku na spotkanie z Bilbem Bagginsem

 Dnia 7 lutego, pod opieką wychowawczyni p.  Alicji Berneckiej i p. Elżbiety Kotlarz, wyjechaliśmy na wycieczkę do Białegostoku. Celem wyjazdu było obejrzenie w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki scenicznej wersji książki R. R. Tolkiena pt. „Hobbit” w reżyserii Grzegorza Suskiego. To opowieść o przyjaźni oraz współpracy często diametralnie różnych nacji, które potrafią się zjednoczyć przeciwko złu. Przedstawienie powstało z ogromnym rozmachem scenograficznym i kostiumowym. Inscenizacja oparta była na wszystkich znanych postaciach z książki: hobbicie Bilbo Bagginsie, elfach i krasnoludach, goblinach, pająkach, trollach. W finale spektaklu pojawił się nawet smok Smaug. Na scenie zobaczyliśmy prawie cały zespół teatru, wzmocniony kaskaderami i akrobatami, którzy niejednokrotnie przemieszczali się między fotelami widzów, aby każdy mógł się poczuć uczestnikiem opowiadanej historii. Również władca krasnoludów Thorin II Dębowa Tarcza nawiązał więź z widzami, których, w czasie podróży do Samotnej Góry, niejednokrotnie prosił o wsparcie. Continue reading

Uczennica naszej szkoły wśród zdobywców nagród w konkursie literackim!

Wojewódzki Konkurs Literacki ,,Wiersze z szuflady”  został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku. Do 13 grudnia 2019 r.  do organizatorów konkursu wpłynęło 667 prac z ponad dziewięćdziesięciu szkół województwa podlaskiego: 233 w kategorii uczniów klas II – IV, 281 w kategorii uczniów klas V – VI, 153 w kategorii uczniów klas VII – VIII. Continue reading