KONKURSAS „MUZIKINĖS INSPIRACIJOS“

           Jau penktą kartą Jurgita Rėkutė VII b kl. mokinė dalyvavo X regioniniame dailės darbelių konkurse „Muzikinės inspiracijos“. Renginys vyko Augustave. Lapkričio 22 d. visi konkurso dalyviai buvo pakviesti į konkurso finalą. Pirmiausia išklausėme neįgaliųjų vaikų nuostabaus koncerto, apžiūrėjome parodą ir su nekantrumu laukėme rezultatų paskelbimo. Parodoje buvo  pristatyti 97 dailės darbeliai – spalvingi, žavūs, įspūdingi, atlikti įvairiomis technikomis. 9 įdomiausių darbelių autoriams buvo skirtos prizinės vietos. Tarp jų ir Jurgitai. Svekiname Jurgitą ir labai džiaugiamės! Continue reading

MOKOMĖS RŪŠIUOTI ŠIUKŠLES – RŪPINAMĖS ŽEMĖS LIKIMU

            III a kl. mokinukai labai gabūs, inteligentiški, pilni energijos vaikai, jau antrą kartą  suvaidino spektaklį „Paklydęs saldainio popierėlis“ pagal Eglės Nachajienės pjesę. Tokiu būdu parodė kitiems vaikams, kaip yra svarbu rūšiuoti atliekas, įgauti gerų įgūdžių ir norų rūpintis savo aplinka, gamtos grožiu, Žemės planetos likimu. Nebūkime abejingi šiukšlių kalnams, kurie vis dar auga ir kyla į viršų, atliekoms, kurios kloja jūrų, vandenynų dugnus ir neleidžia  sveikai gyventi vandens gyvūnams. Kaskart mažiau naudokime folijos maišelių, nekūrenkime plastmasinių atliekų (butelių, maišelių). Tai teršia, nuodija orą, kuriuo mes patys kvėpuojame! Continue reading

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 13 d., pirmadienį, mokyklos svetainėje, vyko iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas.  Programėlę paruošė VI a kl. mokiniai kartu su auklėtoja.

Renginys priminė skaudžius istorinius įvykius, verčiančius didžiuotis savo tautos didvyriais. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš Juos galvas, nes Jie žuvo dėl mūsų, dėl laisvės, dėl Lietuvos. Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose skanduodami Lie-tu-va! Continue reading

Artėja metų pabaiga: pati gamta nardina žmogų į ramybę ir vidinį pasaulį. Tamsa, tyla ir ilgos vakaro valandos verčia apmąstyti besibaigiančius metus, suvokti klaidas, kad naujuosius pradėtume su nauja gera energija. Skubantis laikas ragina prisiminti pamirštas svajones ir sukaupti jėgų vėl ir vėl jų siekti. Norisi taip paprastai susitikti su savimi ir kažkuo aukštesniu, prasmingesniu? Kas tai?

Būtent gruodyje, atėjus adventui, žmogus turi galimybę DABAR pastebėti gamtos grožį, žmonių gerumą, turi galimybę DABAR mylėti, rūpintis, duoti, atjausti, kurti, priimti, išgirsti. Tai puikus laikas sustoti, o sustojus, pamatyti tuos, kurie yra šalia. Continue reading

Partizanų kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų žuvimo metinių minėjimas

2019 m. gruodžio 13 dieną Punske, Šlynakiemyje vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio karžygio, Dainavos apygardos karininko, partizanų kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų žuvimo metinių minėjimas. Renginio metu bus pagerbtas su Jurgiu Krikščiūnu žuvęs jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas.

Moksleiviai paskaitė pranešimą apiepartizanų veiklą mūsų krašte, vėliau žiūrėjome filmo „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“. Tai buvo prasminga istorijos pamoka.

Vėliau klasių atstovai nuvyko į partizanų žūties vietą – Šlynakiemį. Ant kapo uždegė žvakeles ir padėjo gėles.

Continue reading

Pirmokėlių priesaika

Šių metų spalio 29 dieną Punsko mokykloje įvyko pirmokėlių priesaika. Į mokyklos svetainę
atvyko jų tėvai, kurie nekantriai laukė šventės pradžios. Į sceną pirmokus atvedė vyriausieji
draugai. Juos pasveikino „abėcėlė“ ir kiti draugai. Scenoje matėme lietuvių poeto Anzelmo
Matučio vaidinamą pasaką ,,Tuoj ir rytoj". Pirmokėlių laukė patikra – kiek jie žino apie savo
šalį, mokyklą. Pabaigai vyko pirmokų priesaika, o direktorius pirmokėliams įteikė diplomus ir
po mažą dovanėlę. Sėkmės visur ir visada, mieli Pirmokai! Continue reading

Konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“

2019 m. lapkričio 20 d. Lazdijų švietimo centre vyko Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčių mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“, kurią organizavo Lazdijų krašto muziejus, VšĮ Lazdijų švietimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Jos tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo krašto švietimo istoriją, suvokti švietimo reikšmę, ugdyti pilietinę savivoką.

Konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčiaus mokyklų 8–12 klasių mokiniai.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Voverėlė“ praskaidrino konferencijos dalyvių nuotaiką atlikdami dvi dainas – „Aras“ ir „Bėginėjo povela po dvarų“. Continue reading

šv. Kazimiero konkursas

    2019 metų, lapkričio 8 dieną, Seinų Lietuvių namuose, vyko šv. Kazimiero konkursas. Mums, Punsko mokyklos šeštokams, buvo didžiulė garbė jame sudalyvauti. Konkursas buvo ne tik apie šv. Kazimierą, bet ir apie pal. Teofilių Matulionį bei pal. Jurgį Matulaitį. Iš viso dalyvavo 30 mokinių iš lietuviškų mokyklų: Punsko, Seinų, bei Vidugirių. Continue reading

Išvyką į Balstogę

   Šių metų spalio 24 dieną, šeštų ir septintų klasių auklėtojos suorganizavo išvyką į Balstogę. Išvažiavome ankstų rytą.

Pirmiausiai nuvykome į Branieckių rūmus. Rūmai kaip rūmai – prabangus statinys… Mane sužavėjo parkas. Jis gražus, daug  augalų, kurie susodinti taip, kad pažiūrėjus iš tolo, atrodė lyg  karpiniai. Vėliau aplankėme Medicinos ir Farmacijos muziejų. Čia matėme eksponatą atvežtą iš Punsko, kurį padovanojo gydytojas Romanas.

Visur mus lydėjo ir viską aiškino gidė. Continue reading

Mokytojų kelionė…. Spalio 14 dieną važiavome susipažinti su neatrasta Žemaitija.

Sėkmingai aplankėme Rietavą, įspūdingą požeminę balistinių raketų su termobranduoliniais užtaisais bazę pastatyta netoli Platelių ežero, pirmąją kovinę Tarybų Sąjungos požeminę R-12 Dvina balistinių vidutinio nuotolio raketų bazę. Kelionę užbaigėme Telšiuose, miestelėnai, norėdami pasididžiuoti savo miestu ir jį pagerbti, pajuokaudami sako, kad Telšiai, kaip Roma, įsikūręs ant septynių kalvų. Ir jie neapsirinka, iš tiesų miesto kraštovaizdis vilioja ir traukia turistus, norinčius susipažinti su atsinaujinusiu, pasipuošusiu miestu. Continue reading

1 2 3 5