Įveikėme iššūkį!!!

Įveikėme Vidugirių mokyklos mestą mums iššūkį akcijoje „Pagalba Stasiui iš Seinų“ #gaszynchallenge. Remdami akciją surinkome pinigėlių, kuriuos paaukosime berniuko gydymui, bei mūsų buvusio mokinio Dariaus Pečiulio reabilitacijos išlaidoms. Prailgindami iššūkių grandinėlę, kviečiame akcijoje sudalyvauti Punsko vaikų darželį. Linkime sėkmės sekantiems dalyviams, o Stasiui ir Dariui ištvermės ir sveikatos!

2019/2020 mokslo metų pabaiga Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje

Penktadienį 2020 metų birželio 26 d. mokyklos svetainėje įvyks pažymėjimų įteikimas tik aštuntų klasių mokiniams.

8.00-9.00 val. – klasė VIIIa

9.00-10.00 val. – klasė VIIIb

10.00-11.00 val. – klasė VIIIc

Pagal Lenkijos švietimo ministerijos, Lenkijos sveikatos ministerijos, sanitarinės inspekcijos gaires

Tėvai su vaikais į mokyklos svetainę gali įeiti laikydamiesi principo 2 m atstumu nuo kito tėvo su vaiku, tuo tarpu reikia griežtai laikytis visų atsargumo priemonių (dėvėti burną ir nosį dengenčias kaukes, vienkartines pirštines arba atlikti rankų dezinfekciją).

Pirmadienį 2020 metų birželio 29 d. likusių klasių mokiniams bus išdalinti pažymėjimai, tokia tvarka:

Continue reading

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji w szkole dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku
w okresie 08.06. – 25.06. 2020 r.

Skelbiame KONKURSĄ!

Mieli mokiniai, mokytojai,

    Šie mokslo metai buvo kitokie. Vieni tai priėmė kaip įdomų, novatorišką ir gal net smagų potyrį, kitiems tai buvo daugiau pasiruošimo pareikalavęs įvykis.
   Gyvenimas ne kartą įrodo, kad bet kada gali įvykti netikėčiausi dalykai. Tačiau nelengvu metu turime elgtis taip, kad mūsų veiksmai ne griautų, o statytų.
   Artėja mokslo metų pabaiga, o su ja – mokyklos šventė, kuri šiemet nebus tokia, kokia būdavo įprastai. Susiklosčius nekasdienei situacijai, nebus galimybės pasirodyti scenoje, pasidžiaugti savo talentais, sugebėjimais… Todėl norisi  mokyklos šventę įprasminti kitokiu būdu.

Mieli mokiniai, Jūs verti to džiaugsmo, šventės nuotaikos. Todėl skelbiame rašinių bei piešinių konkursą visiems Punsko mokyklos mokiniams.

Rašinių temos pasirinkimui IV-VIII klasėms:

Mokykla – mano antrieji namai.

Ko netenku nelankydamas mokyklos?

Mano mokykla

Ar mokykla daro žmogų geresnį?

Arba – skaidrės/prezentacija „Mokykla šiandien ir seniau”

Piešinių tema I-III klasėms

Mano mokykla

  • Ką man patinka veikti mokykloje?

Detaliau apie konkursą sužinosite iš savo lietuvių kalbos mokytojų.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti ir  prisiminkime, šventė tikra tada, kai ji džiugina mūsų širdis. Neleiskime jai liūdėti, ji verta laimės, o jos gyvenime  dar bus tiek daug…

                                                                                      Mokyklos savivalda

Informacija aštuntos klasės mokiniams dėl egzamino

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

  • ósmoklasisty (E8)

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

  1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Continue reading

Mieli vaikai,

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai.

                J. Marcinkevičius

   Šiais žodžiai nuoširdžiai sveikiname Jus, mieli molkiniai, su Tarptautine vaiko diena. Linkime saugios, juoko ir šypsenos kupinos vaikystės bei jaunystės.  Tegul ji būna pilna emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų akimirkų bei įspūdžių. Sėkmės Jums visur ir visada!

                                            Punsko mokyklos mokinių savivaldos globėjos –

                                              Birutė Venslauskienė bei Alicija Berneckienė

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE

Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

od dnia 25 maja 2020 roku

Continue reading
1 2 3 8