Mieli vaikai,

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai.

                J. Marcinkevičius

   Šiais žodžiai nuoširdžiai sveikiname Jus, mieli molkiniai, su Tarptautine vaiko diena. Linkime saugios, juoko ir šypsenos kupinos vaikystės bei jaunystės.  Tegul ji būna pilna emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų akimirkų bei įspūdžių. Sėkmės Jums visur ir visada!

                                            Punsko mokyklos mokinių savivaldos globėjos –

                                              Birutė Venslauskienė bei Alicija Berneckienė

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE

Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

od dnia 25 maja 2020 roku

Continue reading

Informacja dla rodziców

„WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od dnia 25 maja 2020 roku”

Continue reading