Przerwa w nauczaniu stacjonarnym

szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2.     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3.     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

4.     Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

NUOTOLINIS UGDYMAS – INFORMACIJA TĖVAMS IR MOKINIAMS

Kaip paruošti vaikui darbo vietą namuose?

Norint stimuliuoti vaiko poreikį mokytis ir lavintis, reikia labai rūpestingai suplanuoti patalpas, kuriose vaikas dirba ir praleidžia daug laiko. Labai svarbu tinkamai parinktas stalas namų darbams atlikti. Jeigu aplinka bus sutvarkyta ir maloni – vaikas su didesniu entuziazmu mokysis. Tinkamai pasirinktas rašomasis stalas nedeformuos nugaros, netrukdys koncentruotis ir neleis per greitai pavargti. Vaikai yra labai jautrūs gryno oro trūkumui, jiems būnant netinkamai vėdinamoje arba visai nevėdinamoje patalpoje, gali atsirasti sveikatos sutrikimų, tokių kaip irzlumas, vangumas, blogas miegas ar nemiga, apetito praradimas, galvos skausmai ir kiti. Todėl patariama reguliariai, t. y. kelis kartus per dieną vėdinti darbo kambarį.

Saugus naudojimasis kompiuteriu

Continue reading

Zarządzenie Nr 5/2019/2020

Zarządzenie Nr 5/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w  Puńsku

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia nowego terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm.), zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Puńsk z dnia 07 stycznia 2020 r. oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym

Zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się nowy termin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od 30 marca do 31 maja 2020 r.

Continue reading

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

Zarządzenie Nr 4/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej z polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.) zarządza się co następuje:

§ 1

Continue reading

Darželiuose, mokyklose bei kitose švietimo įstaigose atšaukiami užsiėmimai

Nuo šių metų kovo 12 iki 25 dienos, laikinai apribojama švietimo sistemos veikla. Tuo laikotarpiu, darželiuose, mokyklose bei viešose ir privačiose švietimo įstaigose nevyks užsiėmimai. Tai Švietmo ministro nuosprendis, dėl koronaviruso plėtros pavojaus.

Tėvai:

  • Dėl Jūsų ir Jūsų vaikų sveikatos saugumo, nuo šių metų kovo 12 dienos, užsiėmimai bus atšaukti. Šių metų kovo 12 ir 13 dienomis, darželiuose bei pagrindinėse mokyklose, bus užtikrinta vaikų priežiūra.
  • Skatinkite vaikus savarankiškai mokytis namuose. Lenkijos nacionalinė edukacijos ministerija, epodręczniki.pl puslapyje, pateikia  mokomąsias medžiagas, kurių dėka Jūsų vaikas praplės, papildys bei įsisavins žinias. Naudojimasis medžiagomis yra nemokamas.
  • Jeigu Jūsų vaikas dar neturi 8 metų, Jums priklauso 14 dienų vaiko priežiūros pašalpa. Tikslesnės informacijos ieškokite Sodros (ZUS) internetiniame puslapyje.
  • Asmenims, prižiūrintiems Jūsų vaiką, pateikite pagrindinę informaciją dėl saugumo bei higienos.
  • Drausmingai laikykitės patalpų, kuriose būnate, švaros ir higienos normų.
  • Stebėkite Sanitarijos inspekcijos, Švietimo ministerijos, Sveikatos ministerijos bei mokyklos direktoriaus pranešimus apie epidemijos situaciją .

Mokiniai:

  • Laikykitės saugumo taisyklių namuose. Venkite vietų, kuriose vyksta žmonių susibūrimai, (pvz.: viešoji komunikacija, kinas, teatras, pramonių centrai).
  • Mokyklos nelankymas nereiškia, kad neprivalote mokytis. Tinkamai išnaudokite šį laiką. Perskaitykite mėgstamą knygą, papildykite bei praplėskite savo žinias. Galite pasinaudoti nemokamomis medžiagomis, esančiomis epodreczniki.pl internetiniame puslapyje.
  • Laikykitės patalpų, kuriose būnate,švaros ir higienos normų.

Jeigu įtariate, jog esate užsikrėtę koronavirusu, skambinkite tel.:

Valstybinio sveikatos fondo (NFZ) infolinija: 800 190 590

Sanitarijos inspekcija: 600 331 669

Užkrečiamų ligų skyrius Suvalkuose: 87 562 92 15

Slidinėjimo programa

    Šiais metais IV-V klasių mokiniai, dalyvavo slidinėjimo programoje Šelmente, kuri truko apie dvi savaites. Ten smagiai praleidome laiką, mėgavomės šviežiu oru.

   Slidžių nuomos pastate skolinomės batus, slides bei šalmus. Vadovas suskirstė mus į grupes, kadangi vieni draugai jau neblogai slidinėjosi, o kiti dar tik pradėjo savo nuotykį su slidėmis.

   Šelmente kiekvieną kartą kartojomės išmoktas taisykles, slidinėjomės „slalomu“.

    Man labai patiko šis sportas, noriu ten važiuoti ir kitais metais.

 

                                         Domas Šliaužys, Vb kl. Continue reading

Vasario 16-oji

Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui svarbi ir įsimintina šventė. Būtent šią dieną 1918 metais buvo pasirašytas Lietuvos valstybės atkūrimo aktas. Jį pasirašė 20 drąsių ir ryžtingų tautos vyrų. Ir nors šis valstybės etapas tęsėsi ne itin ilgai, jis kiekvienam lietuviui yra svarbus ir reikšmingas.   Continue reading

Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos moksleiviai parengė programą, skirtą Lietuvos valstybingumo atstatymui paminėti. Renginio pradžioje buvo giedamas Lietuvos himnas. Vėliau bandėme nusikelti į XIX ir XX amžių sandūrą  ir prisiminti, koks buvo tada mūsų kraštas. Daug dėmesio skyrėme  to meto mūsų krašto žmonėms pristatydami juos ir vaizdinėje medžiagoje. Prisiminėme „Žiburio“ mokykla, „Šaltinio“ spaustuvę, lietuvių kalbininkų suvažiavimą Seinuose.

Pristatėme spalvingą krašto  tautinę  sudėtį, praūžusias istorines audras, kurios bandė pakeisti  paribio mikrokosmoso veidą: spaudos draudimo panaikinimą ir Pirmąjį pasaulinį karą. Apie karo negandas pristatėme skaitydami unikalaus laiško išrauką, kurį parašė Antanas Balyta iš Soželkų savo sūnui Juozui Balytai. Laiškas buvo išspausdintas Čikagos laikraštyje „Lietuva”  1919 m. lapkričio  8 dieną. Jis skambėjo taip: Continue reading