Święto Szkoły w tym roku przypadło na dzień 13 czerwca. Po czterech godzinach lekcyjnych dyrekcja, uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zebrali się w Domu Kultury Litewskiej, gdzie odbył się uroczysty koncert. Tegorocznym motywem przewodnim była setna rocznica Święta Pieśni i Tańca na Litwie, dlatego nasi uczniowie tańczyli, śpiewali i słowem podkreślali ważność muzyki, śpiewu i tańca w życiu każdego człowieka.  Piękne słowo, muzyka, taniec w połączeniu tworzą coś niezwykłego, coś, co nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci, uczy. To coś, co oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków. Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak. To wszystko mieliśmy okazję odczuć i przeżyć w dniu naszego wspólnego święta.

Po uczniowskich występach na scenie cała społeczność szkolna udała się na plac szkolny, gdzie tradycyjnie zostało wykonane  pamiątkowe zdjęcie.

Wspaniale było świętować i razem cieszyć się tym, co nas wszystkich łączy- szkoła, w której codziennie się spotykamy tworząc wspólnotę.

Opiekunka SU- Alicja Bernecka

Szkoła realizowała program „Znamię! Znam je?”. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach VII.

            Głównym celem programu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Na zajęciach została przekazana wiedza na temat czynników ryzyka  zachorowania na czerniaka. Uczniowie poznali zagrożenia i zasady profilaktyki. Bardzo ważnym celem programu jest uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

            Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie prawie 100% chorych. Dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu.

            Mądrze i odpowiedzialnie korzystajmy ze słońca. Obserwujmy swoje ciało, reagujmy na zmiany skóry i znamion.

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę“.

            Celem programu „Trzymaj formę“ jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej przez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

            W realizacji programu aktywnie uczestniczyli uczniowie klas VI b i VII b.  Szukali informacji o składnikach pokarmowych. Poznali rolę witamin w organizmie. Obliczali kaloryczność różnych produktów. Zrozumieli, które produkty są korzystne dla naszego zdrowia. Uczniowie brali udział w spotkaniu z pracownicami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach, które uczyły odczytywania etykiet produktów spożywczych, opowiadały, na co zwracać uwagę, wybierając produkty spożywcze.

            Wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do lasu. Zdrowo i wesoło spędziliśmy czas.

            Zachęcamy wszystkich do zdrowego stylu życia. Spożywajcie dużo warzyw i owoców, aktywnie spędzajcie swój wolny czas.

W II semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klas I – III uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”. Był on realizowany w formie 5 zajęć warsztatowych zaproponowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sejnach, a także został rozszerzony o dodatkowe działania o tematyce zdrowotnej.

Realizacja tematu „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu” przebiegała we współpracy ze specjalistą żywienia, dietetykiem p. R. Żukowską. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z podstawami i zasadami prawidłowego odżywiania. Efektem tego spotkania były gazetki – piramida żywienia, wykonane przez uczniów w poszczególnych klasach oraz wystawa prac plastycznych o tematyce antynikotynowej.

W kwietniu uczniowie klas trzecich upamiętnili Światowy Dzień Zdrowia. Kilka dni pracowali metodą projektu. Na zajęciach z edukacji informatycznej wyszukiwali informacji na temat szkodliwości palenia, tworzyli prezentacje w programie Power Point. W czasie zajęć z edukacji technicznej dzieci wykonywały plakaty o tematyce antynikotynowej.

Temat „Co zrobić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?” był wzbogacony o treści z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tym celu na zajęcia była zaproszona pielęgniarka szkolna, która zapoznała uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy, przeprowadziła pogadankę na temat różnych zagrożeń dotyczących zdrowia, mn. palenia papierosów i e-papierosów. Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia resuscytacji na manekinie oraz przypomnieli zasady wzywania pomocy w nagłych wypadkach.

Ostatni temat zajęć rozszerzony był spotkaniem z psychologiem szkolnym. Uczniowie obejrzeli film pt. „E-papierosy coraz popularniejsze wśród młodzieży”.   Były to zajęcia świadomościowe (szkodliwe składniki dymu tytoniowego, skutki biernego palenia, rola zdrowego trybu życia, aktywność fizyczna).

Na podsumowanie programu „Nie pal przy mnie, proszę” przybyła pani Wioletta Rapczyńska, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sejnach, która nagrodziła uczniów klas trzecich za wykonane plakaty o tematyce antynikotynowej. Prace uczniów wyeksponowane zostały w formie wystawy przy głównym wejściu do szkoły. Tak upamiętniono Światowy Dzień Bez Papierosa.

Dnia 10 maja odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania poezją dziecięcą, rozwijanie i promowanie uzdolnień recytatorskich uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W konkursie brały udział dzieci z klasy Ic, IIb i IIIc. Każdy uczestnik przedstawił recytację jednego, dowolnie wybranego przez siebie wiersza. Wśród prezentowanych utworów można było usłyszeć wiersze Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow czy Juliana Tuwima. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Komisja w składzie: p. I. Wojczulis, p. B. Wensławska i p. A. Czepła stanęła przed nie lada wyzwaniem, by wybrać najlepszych. Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce: Piotr Makowski – kl. IIb
II miejsce: Martyna Nowikowska – kl. IIIc
III miejsce: Katarzyna Jurkiewicz – kl. Ic
Wyróżnienia: Urszula Wierzbiło
                      Aleksandra Mika
                      Natalia Soroko
                      Aleksandra Frycler

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

30 kwietnia 2024 r. w świetlicy szkolnej odbył się apel poświęcony upamiętnieniu rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, którzy przygotowali uczniowie klasy VIIb z pomocą wychowawczyni p. Zyty Iwaszko oraz nauczycielki muzyki p. Ireny Kalinowskiej.

W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili okoliczności, w jakich doszło do powstania i uchwalenia tego aktu prawnego, jej twórców, główne postanowienia oraz następstwa, które były tragiczne dla naszego państwa.

Przypomnieli te karty historii po to, by czerpać z nich mądrość i siłę.  Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

30 kwietnia 2024 r. w naszej szkole gościli funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Suwałkach

Ciekawie opowiedzieli uczniom klas IV – VIII o wykorzystaniu w swojej pracy psów, ich tresurze i zadaniach, które wykonują. Poinstruowali także, jak należy się zachować, gdy spotkamy na swej drodze nieznajomego psa.

Głównymi bohaterami wizyty były psy specjalne Zawisza i Czapo, które dały pokaz swoich umiejętności i sztuczek., wzbudzając ogromny podziw i zachwyt.

26 kwietnia b. r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu II Regionalnego Konkursu o Sejneńszczyźnie „Sejneńszczyzna – nasza MAŁA OJCZYZNA” w Gajówce BUDUK w Posejnelach. W konkursie brało udział 22 uczniów naszej szkoły (w kategoriach: praca plastyczna i praca literacka):
Kornelia Nowikowska – I c
Kasia Jurkiewicz – I c
Piotr Makowski – II b
Martyna Nowikowska – III c
Karolina Bednarko – III c
William Szydłowski – V a
Gabriela Romanowska – V a
Sara Ogórkis – V a
Hubert Dziemian – V a
Arkadijus Murawski – V a
Matas Kupczyński – V a
Monika Urynowicz – V a
Łucja Stankiewicz – V b
Simona Iwaszko – V b
Olivia Wensławska – V b
Sonata Zimnicka – V b
Diana Staśkielunas – VI a
Dawid Bogucki – VI b
Patrycja Balita – VI b
Rimas Witkowski – VI b
Jakub Marszał – VI c
Weronika Bednarko – VII b

Wśród uczestników byli również uczniowie z innych szkół powiatu sejneńskiego.

Okazało się, że prace plastyczne dwóch naszych uczennic zostały ocenione bardzo wysoko. W kategorii klas I – III, I miejsce zdobyła Kasia Jurkiewicz (I c), natomiast w kategorii klas IV– VI wyróżnienie otrzymała Sonata Zimnicka (V b). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i skromne upominki.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne przy kiełbaskach
z ogniska.