Dnia 10 maja odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania poezją dziecięcą, rozwijanie i promowanie uzdolnień recytatorskich uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W konkursie brały udział dzieci z klasy Ic, IIb i IIIc. Każdy uczestnik przedstawił recytację jednego, dowolnie wybranego przez siebie wiersza. Wśród prezentowanych utworów można było usłyszeć wiersze Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow czy Juliana Tuwima. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Komisja w składzie: p. I. Wojczulis, p. B. Wensławska i p. A. Czepła stanęła przed nie lada wyzwaniem, by wybrać najlepszych. Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce: Piotr Makowski – kl. IIb
II miejsce: Martyna Nowikowska – kl. IIIc
III miejsce: Katarzyna Jurkiewicz – kl. Ic
Wyróżnienia: Urszula Wierzbiło
                      Aleksandra Mika
                      Natalia Soroko
                      Aleksandra Frycler

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

30 kwietnia 2024 r. w świetlicy szkolnej odbył się apel poświęcony upamiętnieniu rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, którzy przygotowali uczniowie klasy VIIb z pomocą wychowawczyni p. Zyty Iwaszko oraz nauczycielki muzyki p. Ireny Kalinowskiej.

W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili okoliczności, w jakich doszło do powstania i uchwalenia tego aktu prawnego, jej twórców, główne postanowienia oraz następstwa, które były tragiczne dla naszego państwa.

Przypomnieli te karty historii po to, by czerpać z nich mądrość i siłę.  Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

30 kwietnia 2024 r. w naszej szkole gościli funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Suwałkach

Ciekawie opowiedzieli uczniom klas IV – VIII o wykorzystaniu w swojej pracy psów, ich tresurze i zadaniach, które wykonują. Poinstruowali także, jak należy się zachować, gdy spotkamy na swej drodze nieznajomego psa.

Głównymi bohaterami wizyty były psy specjalne Zawisza i Czapo, które dały pokaz swoich umiejętności i sztuczek., wzbudzając ogromny podziw i zachwyt.

26 kwietnia b. r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu II Regionalnego Konkursu o Sejneńszczyźnie „Sejneńszczyzna – nasza MAŁA OJCZYZNA” w Gajówce BUDUK w Posejnelach. W konkursie brało udział 22 uczniów naszej szkoły (w kategoriach: praca plastyczna i praca literacka):
Kornelia Nowikowska – I c
Kasia Jurkiewicz – I c
Piotr Makowski – II b
Martyna Nowikowska – III c
Karolina Bednarko – III c
William Szydłowski – V a
Gabriela Romanowska – V a
Sara Ogórkis – V a
Hubert Dziemian – V a
Arkadijus Murawski – V a
Matas Kupczyński – V a
Monika Urynowicz – V a
Łucja Stankiewicz – V b
Simona Iwaszko – V b
Olivia Wensławska – V b
Sonata Zimnicka – V b
Diana Staśkielunas – VI a
Dawid Bogucki – VI b
Patrycja Balita – VI b
Rimas Witkowski – VI b
Jakub Marszał – VI c
Weronika Bednarko – VII b

Wśród uczestników byli również uczniowie z innych szkół powiatu sejneńskiego.

Okazało się, że prace plastyczne dwóch naszych uczennic zostały ocenione bardzo wysoko. W kategorii klas I – III, I miejsce zdobyła Kasia Jurkiewicz (I c), natomiast w kategorii klas IV– VI wyróżnienie otrzymała Sonata Zimnicka (V b). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i skromne upominki.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne przy kiełbaskach
z ogniska.

W bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają dotację
i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – Priorytet 3. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży. Bibliotekarki opracowały szkolny projekt zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który został zatwierdzony. Szkole przyznano łącznie 15 000 zł. na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki.

W związku z tym, prosimy nauczycieli, rodziców oraz uczniów naszej szkoły o zgłaszanie do biblioteki szkolnej propozycji tytułów książek, o które warto by było uzupełnić zbiory.

          Wszystkie sugestie  będą podstawą do stworzenia  listy książek, jakie powinny być zakupione do biblioteki w ramach tego projektu.  

Dnia 27 marca na trzeciej godzinie lekcyjnej zebraliśmy się w świetlicy szkolnej, gdzie odbył się apel z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Genowefy Woźnialis wprowadzili społeczność szkolną w nastrój zbliżających się świąt. Najpierw, uczestnicy warsztatów wielkanocnych, które miały miejsce dzień wcześniej w Leszczewku opowiedzieli o własnoręcznie wykonanych ozdobach świątecznych oraz konkurencjach z wykorzystaniem jajek i pisanek. Następnie rozbrzmiała piosenka „Są takie Święta Wielkanocne” w wykonaniu uczniów klasy VIc i VIIb. Nie zabrakło też pięknych życzeń skierowanych do społeczności szkolnej.

Samorząd Uczniowski

Dnia 26 marca 2024 r. postanowiliśmy opuścić mury szkoły i udać się do Siedliska Bogdanka w Leszczewku zlokalizowanego na terenie  Wigierskiego Parku Narodowego. Tam gospodarze przygotowali dla nas moc atrakcji, jednak głównym celem naszego wyjazdu było uczestnictwo w warsztatach wielkanocnych i przygotowanie ozdób świątecznych. Stworzyliśmy wiele ciekawych i inspirujących pisanek, które swą oryginalnością wprawiły w zachwyt gospodarzy. Następnie wzięliśmy udział w grach i zabawach polegających na szukaniu ukrytych pisanek, zawodach w rzucaniu jajkiem, strzelaniu z łuku. Karmiliśmy też zwierzęta w mini zoo, zjeżdżaliśmy na tyrolce oraz pontonach. Można tu też było skorzystać z kuchni błotnej oraz podjąć się wyzwania pokonania toru przeszkód i szukania wyjścia z labiryntu.

Pogoda tego dnia nam dopisała, a więc mieliśmy możliwość upieczenia na ognisku kiełbasek, chleba oraz pianek, co zaspokoiło głód po intensywnych zabawach.

Wycieczka dostarczyła nam wielu ciekawych i niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim wprowadziła w nastrój radosnego oczekiwania na zbliżające się święta.

Uczniowie klasy IVb, VIc oraz VIIb

21 marca to dzień rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, pory roku, kiedy przyroda budzi się do życia. To też pora niecierpliwie wyczekiwana przez wszystkich, dlatego w naszej szkole postanowiliśmy uczcić ten dzień w nietypowy sposób. Pierwszą godzinę lekcyjną przeprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego. Temat lekcji brzmiał: „Stres i jego pogromcy”. Następnie przyszedł czas na pracę w zespołach klasowych. Uczniowie mogli się wykazać kreatywnością w czasie tworzenia plakatu- kl. IV b- V c, prezentacji multimedialnej- kl. VI c na temat zdrowych i szkodliwych dla zdrowia nawyków żywieniowych oraz przebierając się za zdrową żywność- kl. VII b. W czasie czwartej godziny lekcyjnej można było w świetlicy szkolnej podziwiać efekty dwugodzinnej pracy.

Nie obeszło się również bez dyplomów, nagród, wyróżnień oraz podziękowań za udział uczniów w konkursie profilaktycznym „Mój świat uczuć i emocji”.

Ci uczniowie, którzy lubią strategiczną grę, mieli możliwość wypróbowania swoich sił w turnieju szachowym.

Kolejne punkty obchodów powitania wiosny to spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komendy Powiatowej Policji, które stoją na straży naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Dzień zakończył się w sali gimnastycznej, w atmosferze zdrowej rywalizacji. Ci, którzy nie brali udziału w zawodach sportowych, w świetlicy szkolnej uczyli się szydełkować lub ozdabiali ręce zmywalnymi tatuażami z motywami symbolizującymi wiosnę.

Tego dnia uczniowie naszej szkoły nie mieli czasu na nudę. Spędzili go aktywnie i pożytecznie.

Samorząd Uczniowski

21 marca 2024 r. odbyło się spotkanie klas I c, II b, III c z dietetykiem p. R. Żukowską w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania i przypomnieli piramidę żywienia.

Po spotkaniu z dietetykiem zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu profilaktycznego

pt. „Mój świat uczuć i emocji”.

Dyplomy z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe zdobyli: Kornelia Nowikowska kl. I c,

Piotr Makowski kl. II b, Wiktoria Mika kl. III c, Marcin Wiśniewski kl. III c.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział i symboliczne upominki.