A

a

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

7 września 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano 7 osób:

Bartosz Aponik – przewodniczący

Nikola Wołyniec  – zastępca

Mateusz Łapciuk – skarbnik

Członkowie: Natalia Bartnik, Paulina Trachim, Natalia Sienkiewicz, Grzegorz Fiedorowicz

Uczniowie po naradzie wybrali opiekuna Samorządu – Panią Birutę Tumialis.

Szanowni uczniowie i rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole planujemy 01 września (środa) o godz. 9.00.


Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami spotykają się w swoich gabinetach.


Rodziców prosimy o posiadanie maseczek ochronnych!


Dyrekcja szkoły

Informacja

Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie klas I-VIII wracają do nauczania stacjonarnego.

Na wszystkich czekamy w szkole!