Szkolny Konkurs Recytatorski odbył się 30.05.2023 r. w bibliotece szkolnej. Brali w nim udział tylko chętni uczniowie klas: Ib, IIc i IIIb. Przed przystąpieniem do prezentacji przygotowanych utworów, uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem konkursu oraz składem komisji oceniającej, w skład której weszły:

– Teresa Degutis
– Julia Zielińska
– Irena Wojczulis

Recytacja oceniana była w następujących kategoriach: znajomość tekstu, interpretacja, tempo, ogólny wyraz artystyczny. Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce – Martyna Nowikowska kl. IIc
II miejsce – Piotr Makowski kl. Ib
III miejsce – Jan Rudziński kl. IIIb

Wyżej wymienione osoby otrzymały nagrody książkowe.

Wyróżnienia:

Milana Pomaranets kl. Ib
Hana Wasilewska kl. Ib
Lena Bartnik kl. IIc
Aleksandra Mika kl. IIc
Kinga Sapieha kl. IIc
Urszula Wierzbiło kl. IIc
Aleksandra Frycler kl. IIc
Natalia Soroka kl. IIc
Franciszek Milewski kl. IIIb

Ci uczniowie otrzymali dyplomy z wyróżnieniem.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe.

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole jest realizowany program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III  „Nie pal przy mnie, proszę”. Jego celem jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program jest realizowany na zajęciach  o następującej tematyce:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie, proszę!

Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie wykonywali polecenia i zadania.  Dzieci  uporządkowały    i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Dowiedziały się: co to jest zdrowie, od czego zależy oraz co i dlaczego szkodzi zdrowiu. Poznały wartość jaką jest zdrowie, potrafią rozróżniać zachowania prozdrowotne, od zagrażających zdrowiu.

Dnia 26 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który przygotowali, pod pieczą nauczycielek- pani Alicji Berneckiej oraz pani  Ireny Kalinowskiej, uczniowie klas IV c i V c. Od dawna to święto wpisuje się w kalendarz uroczystości szkolnych. Ma ono na celu uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. W tym celu uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. Ponadto zaśpiewano utwory „Mazurek Trzeciego Maja” i „Polska flaga”. Apel urozmaiciła też prezentacja w postaci spaceru w towarzystwie kustosza po Zamku Królewskim w Warszawie.

Po  zakończeniu uroczystości nastąpiły gromkie brawa, którymi widzowie podziękowali występującym za upamiętnienie  narodowego święta.

Dnia 27 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły: Łucja Stankiewicz- kl. IV b, Oliwia Wensławska- kl. IV b, Patrycja Januszko- kl. V a, Lena Krakowska- kl. V a, Dawid Bogucki- kl. V b, Rimas Witkowski- kl. V b, Weronika Bednarko- kl. VI b, Aleksandra Poźniak- kl. VI b, Augustyna Zdanis- kl. VII oraz nauczycielki przygotowujące uczniów do konkursu: Alicja Bernecka, Zyta Iwaszko, Wioleta Wojno zostali zaproszeni na uroczystość rozdania dyplomów i nagród w I Regionalnym Konkursie o Sejneńszczyźnie w Muzeum Ziemi Sejneńskiej, w Sejnach.

Uczeń klasy V b- Dawid Bogucki, w kategorii literackiej, za napisanie wiersza o tematyce „Sejneńszczyzna- nasza mała ojczyzna w województwie podlaskim” zdobył II miejsce. Ucznia do konkursu przygotowała p. Alicja Bernecka. W tej samej kategorii uczennica klasy VI b- Aleksandra Poźniak, przygotowywana przez p. Zytę Iwaszko, otrzymała wyróżnienie.

W kategorii plastycznej, o tej samej tematyce, uczennica kl. VII- Augustyna Zdanis zdobyła II miejsce, zaś uczennice kl. V a: Patrycja Januszko oraz Lena Krakowska zdobyły wyróżnienia. Do konkursu zostały przygotowane przez p. Wioletę Wojno.

Wszyscy uczestnicy konkursu za udział otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Miło było widzieć na scenie uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę wśród innych szkół  województwa podlaskiego.

            Informujemy, iż nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” – p.t. „Gdy o zdrowie dbamy, choroby omijamy!”

            Celem programu „Trzymaj formę” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Pierwszy dzień wiosny za nami. W naszej szkole dzień 21 marca bieżącego roku był „dniem bez plecaka”. Uczniowie wykonywali różne zadania na kartach pracy. Przez pierwsze dwie lekcje członkowie samorządu uczniowskiego „zastąpili” nauczycieli i poprowadzili zajęcia w klasie czwartej, piątej, szóstej i ósmej. Na trzeciej lekcji zawitała do nas pani dietetyk Rasa Żukowska. Miała przygotowaną bardzo ciekawą prezentację na temat zdrowego odżywiania. Udzieliła też wielu porad, jak się odżywiać, aby być sprawnym umysłowo przez wiele lat, mieć dużo energii i chęci do nauki i pracy. Następnie uczniowie przygotowali i z apetytem zjedli zdrowe sałatki i koktajle.

Ponieważ w naszej szkole mamy wielu pasjonatów sportu, przez dwie kolejne godziny można było wziąć udział w meczu koszykówki, rozegrać partię szachów lub zmierzyć się z kolegą lub koleżanką w tenisie stołowym. „Dzień bez plecaka” zakończyliśmy, grając w różne gry planszowe.

Dnia 14 lutego 2023 r. w naszej szkole świętowaliśmy Walentynki. Odbyły się różne gry i zabawy: szukaliśmy par do tęczowych serduszek, malowaliśmy plakaty …

Główną atrakcją były zawody w ping ponga, które odbywały się przez dwie godziny lekcyjne. Zwycięzcą zawodów w ping ponga został Bartosz Aponik. Słodkim dodatkiem do Walentynek były  gofry wypiekane przez uczniów ze samorządu uczniowskiego.