WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od dnia 25 maja 2020 roku

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE

PROCEDURY  OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. DARIUSA I GIRENASA W PUŃSKU NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 obowiązują od 25.05.2020r.

Informacja dla rodziców

„WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku od dnia 25 maja 2020 roku”