Wybory do Samorządu Uczniowskiego

7 września 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano 7 osób: Bartosz Aponik – przewodniczący Nikola Wołyniec  – zastępca Mateusz Łapciuk – skarbnik Członkowie: Natalia Bartnik, Paulina Trachim, Natalia Sienkiewicz, Grzegorz Fiedorowicz Uczniowie po naradzie wybrali opiekuna Samorządu – Panią Birutę Tumialis.