Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny jest zazwyczaj bardzo radosny i przez wszystkich wyczekiwany. Wielu kojarzy się z Dniem Wagarowicza. Ale w naszej szkole nie wagarujemy, jest  to czas ciekawie zorganizowany  przez Samorząd Uczniowski. W poniedziałek, 21 marca odbyły się tylko pierwsze dwie lekcje, trzecią poprowadzili przedstawiciele SU, a potem świętowaliśmy Dzień Wiosny. Odbyły się rozgrywki i zawody […]