Po przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku szkolnym, 18 maja ponownie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas z polskim językiem nauczania. Chociaż uczestnictwo w nim było dobrowolne i nieobowiązkowe, to chęć udziału  w nim wyraziło prawie dwudziestu uczniów. Każdy uczestnik przygotował recytację jednego utworu dowolnego autora. Dużą popularnością cieszyły się wiersze Jana Brzechwy, ponieważ dają one dużą możliwość do zaprezentowania umiejętności recytatorskich.  Powołana przez organizatora komisja oceniająca w składzie: pani B. Tumialis, pani

 J. Zielińska oraz pani  W. Wojno wybrała najlepszych recytatorów. Za zajęcie I, II, i III miejsca przyznano nagrody książkowe, za wyróżniającą się interpretację przyznano dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe. Miłym zakończeniem konkursu było wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników.