21 marca 2024 r. odbyło się spotkanie klas I c, II b, III c z dietetykiem p. R. Żukowską w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania i przypomnieli piramidę żywienia.

Po spotkaniu z dietetykiem zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu profilaktycznego

pt. „Mój świat uczuć i emocji”.

Dyplomy z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe zdobyli: Kornelia Nowikowska kl. I c,

Piotr Makowski kl. II b, Wiktoria Mika kl. III c, Marcin Wiśniewski kl. III c.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział i symboliczne upominki.