Dnia 10 maja odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania poezją dziecięcą, rozwijanie i promowanie uzdolnień recytatorskich uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W konkursie brały udział dzieci z klasy Ic, IIb i IIIc. Każdy uczestnik przedstawił recytację jednego, dowolnie wybranego przez siebie wiersza. Wśród prezentowanych utworów można było usłyszeć wiersze Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow czy Juliana Tuwima. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Poziom recytacji był bardzo wysoki. Komisja w składzie: p. I. Wojczulis, p. B. Wensławska i p. A. Czepła stanęła przed nie lada wyzwaniem, by wybrać najlepszych. Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce: Piotr Makowski – kl. IIb
II miejsce: Martyna Nowikowska – kl. IIIc
III miejsce: Katarzyna Jurkiewicz – kl. Ic
Wyróżnienia: Urszula Wierzbiło
                      Aleksandra Mika
                      Natalia Soroko
                      Aleksandra Frycler

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.