www.sppunsk.pl

Kūrybinis moksleivių konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ įvyko 2022 m. pabaigoje. Konkursą rengė Lituanistų sambūris drauge su Valstybine Lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija. Konkursui nusiųsta virš 150 darbų. Konkurse dalyvavo moksleiviai iš visų Lietuvos regionų mokyklų bei moksleiviai iš JAV, Lenkijos, Airijos, Norvegijos.  Rezultatai paskelbti kovo mėnesį.

Mūsų mokyklos moksleiviams priskirti prizai:

3 vieta Komiksas „Lietuvybė Punsko Seinų Suvalkų trikampyje“ 5 kl. (Rimas Vitkausks, Dovydas Baguckas, Patricija Balytaitė)

Komiksas „Tas laisvės nevertas, kas jos negina“ 8 kl. ( Gabija Sroskeliūnaitė, Inesa Nevulytė, Onutė Radzevičiūtė, Sara Pykytė)

Vida Uzdilienė

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuva buvo okupuota  Sovietų ir tai vyko 40 metų. Žmonės ištremti iš gimtojo krašto, daugelis žuvo. Lietuviškai kalbantys tautiečiai buvo laikomi prasčiokais ir tik lietuvių širdyse, tik kaimo gryčiose lietuvių kalba išliko gyva. Be to 1991 metų sausio 13 dieną Rusai įvažiavo į Lietuvą. Kovo 11-oji labai svarbi diena lietuviams, todėl turime apie ją atsiminti ir švęsti. Šiais mokslo metais VI a klasė su auklėtoja Alicija Petruškevičiene paruošė programėlę apie šiuos neužmirštamus Lietuvai ir mums, lietuviams, įvykius. Priminėme svarbiausius faktus, dainavome, grojome ir šokome. Po to nuvažiavome į Kampuočius, prie Paminklo skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Visus pasveikino Lietuvos konsulato Seinuose vadovas, koncertavo Seinų „Žiburio“, Punsko, Vidugirių mokyklų moksleiviai bei Punsko darželio augintiniai.

Puoškime tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.

                                                                                                                                                   Nojus Uzdila

 Kovo 9 dieną Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos trečiokai drauge su savo auklėtoja Danute Svetlauskiene ir mokytoja Julija Zielinskiene viešėjo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje.

Mes čia lankėmės pirmą kartą ir iš tiesų, nesigailime. Buvo nuostabu. Ne tik pasisėmėme daug žinių, bet pasirodėme scenoje ir visus sužavėjome vaidindami „Gedimino sapną“, dainuodami, šokdami. O tai dėka mūsų mokytojų. Būtent Jos mus ruošė tokiai šventei, mokė to, kas mums labai reikalinga – ramybės, šilumos, draugiškumo, taisyklingos kalbos, judrumo ir dar daug kitų dalykų. Todėl džiugu, kad galime kopti žinių laiptais, semtis naujovių, mokytis bendrauti, pažinti vienas kitą.

Pradžioje visus pasveikinome: „Sveiki gyvi, Jūs visi! Mės gimėm gražam Pūncko krašti. Ca augam ir bujojam. Mokam šokc, dainuoc ir piešc. Esam draugiški, linksmi, darbštūs ir labai svėcyngi. Ir nė veltui sakoma, kad Dzūkas patars, Dzūkas pagros, Dzūkas Tau šyrdzį aciduos!“

Sužinojome, kad šioje Marijampolės progimnazijoje jau tradicija tapusi viktorina – šventė „Šypsausi gimtajam kraštui”, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Ji ir mus kvietė pažinti, atrasti ir išgirsti.

Šiemet dalyvavo penkios Marijampolės savivaldybės mokyklų mokinių komandos – Kalvarijos gimnazijos, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokinių komandos, o taip pat mes, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindines mokyklos trečiokės. Atlikome įvairias užduotis: „keliavome” po Lietuvą, sprendėme kryžiažodžius, iš pabirusių raidžių dėliojome žodžius, atsakinėjome į klausimus apie Lietuvos praeitį ir dabartį naudodami planšetes, kūrėme laišką.

Mes, Punsko „Dzūkucai“, tapome lietuviškiausia komanda.

Įsitikinome, kad Lietuvos kraštas skambiomis dainomis apdainuotas, saldžiausiomis mėlynių uogomis nusagstytas, tyromis upėmis srovenantis, gardžia duona viliojantis, darbščių rankų puoselėjamas, menantis didžius laikus iki pat šiandien.

Išvyka suteikė mums daug džiaugsmo, patirties, pažinčių. Esame patenkinti, kad sugebėjome atstovauti savo mokyklai, parodyti, kaip mylime Lietuvą!

Nugalėjome, nes dalyvavome, vaidinome ir daug sužinojome….

Irmina Makauskaitė, Paulina Milončytė

2023 metų vasario 22 dieną mūsų mokykloje viešėjo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos IV klasės mokinai su mokytoja Liuba Stankevičiene. Svečiai atvežė muzikinį spektaklį, bei nuoširdžiai pabendravo su mūsų trečiokais…

Vasario 21 dieną penktų klasių mokiniai pakvietė švęsti Užgavėnes. Mokiniai pavirto ožiais, burtininkais, raganomis, Lašininiu ir Kanapiniu. Jie pristatė Užgavėnių tradicijas ir žaidimus bei pakvietė bendram šokiui. Visi linksmai praleidom laiką. Pasivaišinome saldainiais ir skaniais pyragais.

Vasario 16-ąją meile tėvynei degė visų mūsų, mažiausiųjų širdelės. Pirmokai ir antrokai Lietuvą sveikino  jaudinančiomis dainelėmis, skambiais muzikos akordais…

Mes, III a klasės mokinukai, labai mylime savo tėvynę Lietuvą. Dar labiau mylime ir vertiname matydami mūsų draugus iš Ukrainos, kurie turėjo apleisti savo kraštą ar pasilikti karo negandoje. Kai mokytojos paklausė, ar norėtume dovanoti kažką savo tėvynei, išgarsinti ją savo darbais, mes visi sušukome „Taaaip!“. Kadangi šiemet Vilnius švenčia savo 700-ąjį gimtadienį, kilo mintis paruošti spektaklį „Gedimino sapnas“. Mūsų tikslas prisiminti ir priminti, kaip įsikūrė Lietuvos sostinė. Scenarijų parašė mokyt. J. Zielinskienė pagal B. Sruogos ir V. Mozūriūno kūrybą, dainas paruošė mokyt. D. Svetlauskienė. Tai buvo puiki šventė, nuostabios akimirkos…

Kiekvienas patriotas meilę Tėvynei bando išreikšti įvairiais savo darbais. Mes, trečiokai, Vasario 16-osios proga, Lietuvai dovanojome ir savo piešinius. Svarbu – gražūs žodžiai, aukštinantys tėvynę ir tylūs darbai, kuriuose išsakyta tai, kas svarbiausia…

Neišsemti žodžių — Meilė, Lietuva, Tėvynė,
Kaip ir žodžių — Laisvė, Motina ir Duona.
Gal nedaug, tik žemės pėdos dydžio bus gimtinė,
Bet jinai vienintelė, tik ji paguoda.

Ketvirtadienį, vasario 16-ąją dieną, mūsų mokykloje šventėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Aš ir mano klasiokai, drauge su auklėtoja Jūrate Pykiene, paruošėme minėjimą. Iškilmingai kartu su visais, šventės pradžioje giedojome Lietuvos himną.

Pasakojome apie šventės svarbą ir istoriją. Skyrėme gražiausias lietuvių poetų eiles, patriotines dainas, muzikinį kūrinį.

Pabaigai vyko viktorina. Mokiai noriai atsakinėjo į pateiktus klausimus. Mūsų draugai šią užduotį atliko puikiai. Visi žinojo, kas „Tautiškos giesmės“ autorius, kiek signatarų pasirašė  Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, koks Lietuvos plotas ir pan. Manau, mes verti būti mūsų tėvynės Lietuvos vaikais.

Tėvynė – ne tik žodis. Tai mūsų žemė. Tai mūsų kalba. Tai mūsų istorija… Paprasta, šilta, jauki

Olivija Valinčiūtė

Nuo vasario mėnesio mūsų mokykloje vykdoma sveikatos stiprinimo programa „Bieg po zdrowie“. Ji skirta rūkymo profilaktikai. Čia dalyvauja IV klasių mokiniai. Šiam tikslui  skiriamos šešios profilaktinio pobūdžio pamokėlės, kurių metu bus siekiama pagilinti mokinių žinias apie neigiamas cigarečių rūkymo pasekmes, formuoti jų neigiamą požiūrį į rūkymą, stiprinti mokinių motyvaciją nerūkyti ateityje. Šios programos koordinatorė mokyklos psichologė Danguolė Makauskienė.

         Valentino diena – tai mūsų mokykloje meilės meno mokymosi diena.

 Mokytojos paraginta,  mokyklos savivalda panoro paįvairinti kasdienybę ir surengti šventę. Pradėjome ruoštis renginiui, dėlioti programą visai dienai. Vedančia mintimi tapo šūkis :     „Meilė kaip vaivorykštė, yra įvairi, turi daug spalvų”. Rengiantšventę atsižvelgta į mokinių pomėgius tačiau neužmiršta ir mokytojų. Į renginį pakvietė Ievutė ir Jokūbas puikiai pristatydami programą apelio metu. Tad vasario 14 dieną sutikome visus papuošę koridorių tokiais žodžiais: „Mes žaidžiam, mes tylim, mes jaučiam, kad viens kitą mylim”. O pasitikėdami jauniausių savivaldos narių žavėsiu, kerinčiom šypsenom, bendravimo laisvumu patikėjome Jiems su širdelėmis pasitikti ir sveikinti mokytojus ir draugus. Mokiniai turėjo galimybę pasirinkti širdelę su viena minties apie meilę dalimi ir visą dieną ieškoti antros pusės, o tuo pačiu ir sau draugo. Tik gaila – vaikams nedrąsiai sekėsi sveikintis „rankų širdelėmis”.                            

       Įrengtoje dirbtuvėje „Meilės salelė” galima buvo: pasigaminti širdelę, atviruką, parašyti ir išsiųsti laiškelį, paskaityti aukso minčių apie meilę. Užduotis klasėms buvo pabaigti plakatą, bei siūlu pinti paveikslą-širdelę. Įdomiausiai ir dailiausiai plakatą atliko septintokai. Jiems atiteko saldūs ledinukai.                            

      Pagrindinė mokyklos meilės šventės dalis vyko sporto salėje. Jokūbas ir Olivija-vedantys, drąsiai ir žaismingai pradėjo programą. Pakvietėm direktorių pradėti Pirmą stalo teniso turnyrą. Norinčių žaisti atsirado 13, bet dalyvavo 10 mokinių. Žaidė prie dviejų stalų, dviejose grupėse stebimi teisėjų – mokytojų Arūno ir Justo bei balkone palaikančių IV-VIII klasių draugų. Varžovai suteikė daug gero žaidimo emocijų, nes gi dalyvavo geriausiai raketę įvaldęs mokyklos dešimtukas. Po dviejų valandų atkaklių varžybų išaiškėjo kas daugiausiai kartų laimėjo. Apdovanojome: IV-V klasių grupėje-Gabiją Stoskeliūnaitę (I v.), Nojų Uzdilą (II v.), Grytį Uzdilą (III v.), Ernestą Savicką (IV v.), Editą Latvytę (V v.) ir VI-VIII klasių grupėje – Barteką Aponik (I v.), Timohą Petrenko (II v.), Sebastianą Olejničak (III v.), Eimantą Uzdilą (IV v.), Mateušą Klučinską (V v.). Visiems atiteko diplomai (paruošė Sara P.) ir dovanos: raketės (pilnas komplektas, pavienis komplektas, pačios raketės), kamuoliukai, saldžios širdelės bei priedo dovanėlės merginoms už ryžtą. 

          Programą paįvairino energingų jaunesnių klasių mergaičių akrobatinis pasirodymas.

Taip pat malonia staigmena buvo mokytojo Justo kova su stipriausiais žaidėjais bei direktoriaus ir pavaduotojos žaidimas.

          Tą dieną lydėjo mus gera nuotaika ir, atrodė, malonūs jausmai užvaldė tuos, kurie sugebėjo atsipalaiduoti ir įsijungti į bendrą žaidimą. Mūsų dienos programėlė būtų dar ko gero tęsiusi ilgai, ilgai… net ir nesuspėjom pristatyti visko, kas buvo numatyta. Tikime, kad patenkinom daugelio lūkesčius. Pasidžiaugus tos dienos įspūdžiais norisi, kad ir visiems pasiliktų atmintyje pačios gražiausios akimirkos.

             Dėkoju mokyklos savivaldai puikiai ir aktyviai įsijungusiai į renginį: Sarai Pykytei, Jokūbui  Šimčikui, Ievai Šimčikaitei, Olivijai Šimčikaitei, Inesai Nevulytei, Odetai Nevulytei, Gabrielei Karčiauskaitei, Mantui Baliūnui Jokūbui Muliarčikui, o taip pat visiems talkinusiems.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                           mokytoja Birutė Čėplienė

1 2 3 19