Yearly Archives: 2018

Ir vėl sudegė metai. Sutirpo kaip žvakė.

Ir stovim nustebę: sumišę, apstulbę:

Ar viską padarėm? Ar viską pasakėm?

Ar kantriai kentėjom? Ar stipriai mylėjom?

Neklupom? Neklydom? Ir kaltę atleidom?

Vėl geidžiame būti: svajoti ir kurti.

Ieškoti sau laimės.

Suteikti palaimos visiems, kuriuos mylim,

Visiems, kas mus myli.

Skaityti daugiau

     „Kalėdos – tai šventė miela, Kalėdos – tai džiaugsmo diena“ – šitaip, pilni džiaugsmo ir vilties, dainavo Punsko mokyklos pirmokėliai.

     2018 metų, gruodžio 20 dieną, I-III klasėse, buvo daugiau šurmulio nei įprasta: visi puošėsi, ruošėsi gražiausioms metų šventėms – Kalėdoms. Punsko mokyklos pradinukai, su mokytojomis bei direkcija, kaip viena gausi šeima, susibėgo į vieną gražų būrį pagiedoti kalėdinių giesmių, padeklamuoti eilėraščių apie užgimusį Kūdikėlį Jėzų.     Skaityti daugiau

Artėja Kalėdos – viena gražiausių ir jaukiausių, šeimyninių metų šventė. Tai metas, kuomet stengiamės prisiminti artimuosius, draugus, nustebinti juos dovanėlėmis, pradžiuginti gerais darbais.

Pasąmonėje turime ne tik artimiausius, bet ir tuos, kuriems likimas pašykštėjo geros sveikatos, ramaus ir gero gyvenimo. Paramos reikalaujančiųjų yra labai daug – turbūt niekad nepavyks padėti visiems, tačiau bent mažais darbeliais, užsiangažavimu galime suteikti kam nors bent truputį laimės.

Siekdami pradžiuginti pagalbos reikalaujančiuosius, dalelę savo darbo ir pastangų įdėjo ir Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos savivaldos nariai. Monika, Uršulė, Daiva, Greta, Viktorija, Brigita, Gintarė, Erika, Povilas ir jų globėja Alicija Petruškevičienė Andrinių proga sugalvojo mokyklos bendruomenei kepti vaflius. Vafliai buvo labai skanūs; mokiniai, pasigardžiuodami, mielai juos pirko. Vienintelis savivaldos vyras – Povilas, vos spėjo bėgioti į artimiausią parduotuvę produktų, o merginos tik kepė ir kepė… Jaunimas uždirbo per 430 zlotų. Continue reading

            Šių metų lapkričio 23 dieną išvykome į Vilnių. Išvažiavome 7 valandą ryto. Pakeliui pasiėmėme draugus iš Vidugirių pagrindinės mokyklos. Kelionė truko net 3 valandas, bet laikas labai greitai prabėgo. Vilniuje mus priėmė šiltai ir nuoširdžiai. 12 valandą prasidėjo festivalis ,,Darni mūsų dainų ir šokių pynė”. Mes scenoje pasirodėme septintieji. Atvykusius pasveikino Vilniaus lietuvių namų liaudiškų šokių kolektyvas ,,Volugė” šokiu ,,Barborytė”. Po to išvydome Vilniaus lietuvių namų Jaunučių chorą. Tretieji scenoje dainavo Vidugirių mokyklos mokiniai, o po jų  Rimdžiūnų vidurinės mokyklos atstovai. Dalyvavo  Krasnoznamensko vaikų ir jaunimo namų vaikų folkloro ansamblis ,,Malūnėlis” bei Latvijos lietuvių bendruomenės jaunimo tautiškų šokių  kolektyvas ,,Saulė”. Continue reading

 Š. m. lapkričio 24 dieną VII b klasės mokiniai išvyko į Seinus švęsti Lietuvos kariuomenės šimtmetį. Su Marijampolės ir Vilniaus bataliono kariais bei „Žiburio“ mokyklos mokiniais nuvykome į Berznyko kapines. Ten uždegėme žvakutes kareiviams kovojusiems už laisvę. Vėliau aplankėme Seinų kapines. Ten pasimeldėme už mirusiuosius karius. Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius padėkojo už atvykimą ir pakvietė į programėlę. Pasirodymas buvo labai įdomus – mokiniai dainavo, o pabaigai pasirodė Vilniaus karininkų įgulos folkloro ansamblis „Vilnelė“. Pabaigai kareiviai parodė mums, kaip reikėtų elgtis mūšio metu. Continue reading

“Kiekviena tautų kalba yra atskira žmoniškumo giesmė.

Ji tarnauja mokslui, menui, dorai. Kalba, berods, pareina iš sąmonės, bet ji kūno tveriama, įkūnijama.

Mažajai tautai tik vienas kelias: auginti savyje žmoniškumą, kad tas kuo daugiau atspindėtų kalboje.”

                                                                                                                                     Vydūnas

 

Š. m. lapkričio 15 d. Lazdijų krašto muziejuje vyko Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčių mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“. Ją organizavo Lazdijų krašto muziejus. Tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo krašto švietimo istoriją, suvokti švietimo reikšmę, ugdyti pilietinę savivoką. Continue reading

Spalio 30 dieną penktų klasių mokiniai su savo auklėtojomis išsiruošė į Kauną. Tikslas – Kauno valstybinio lėlių teatro lankymas bei atsipalaidavimas „Jump Space“ batutų parke.

Išvykome ryte. Visi puikiai nusiteikę ir linksmi labai greitai pasiekėme Lietuvos miestą. 

Nepatikėsite, kiek paslapčių slepia, regis, nebylios teatro lėlės…

Mus pasveikino dvi aktorės su gitara. Jos sudainavo nuotaikingą dainelę skirtą vaikams. Vėliau labai spalvingai pristatė šio tetro atsiradimo istoriją.

Taigi, Kauno valstybinį lėlių teatrą 1958 m. įkūrė Valerija ir Stasys Ratkevičiai. Nuo tada jis vykdo  savo misiją – kurti tik vaikams. Per metus mažieji žiūrovai išvysta apie 300 spektaklių. Continue reading

              Kasmet baigę darželį mokyklos moksleivių gretas papildo pirmokėliai. Jie tokie mieli. Kartais atrodo, kad jiems mokykloje viskas nauja, dar nežinoma. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje mokosi 32 pirmokučiai. Spalio 31 dieną įvyko iškilminga pirmokų priesaika. Vaikus atlydėjo tėveliai, pasveikino mokyklos direktorius J. Vydra. Mokyklos vyriausieji, aštuntokai, nepagailėjo drąsinančių žodžių.

Rugsėjis nutiesė Jums gelsvą taką,
 Žinių pasaulis pravėrė duris.
Atverskit naują sąsiuvinio lapą
Ir įrašykit norus, svajones, viltis. Continue reading

Mokykla – toks trumpas žodis, turintis tiek daug reikšmių kiekvienam iš mūsų. Kai kuriems, išgirdus žodį „mokykla“, pirmiausia į galvą ateina namų darbai, kontroliniai, sėdėjimas po pamokų. Bet svarbiausia, žodis „mokykla“, yra draugai. Žmonės, su kuriais užaugi. Žmonės, kuriuos pažįsti tiek daug metų. Žmonės, kurie visada lieka mūsų gyvenimo dalimi. Žmonės, kuriuos visada norisi sutikti.

O mokytojai…

Mokytojai – nepaprasti žmonės: jų veidai ir pasakyti žodžiai ne vienam išlieka atmintyje, nors ir praėję daugybė metų po to, kai paskutinį kartą sėdėjai mokyklos suole. Continue reading

Mokytojo dienos proga, norime Jums padėkoti už pasiaukojimą savo profesijai, nes turbūt ne kiekvienas mokinys įvertina koks atsakingas, kūrybingas bei daug kantrybės reikalaujantis mokytojo darbas. Jūsų profesija- viena iš svarbiausių pasaulyje. Juk Jūs kuriate ne tik mūsų visų dabartį, bet ir mūsų visų ateitį. Nepraraskite entuziazmo, tikėkite savimi ir kurkite naujas idėjas, kad Jums, mokytojams, būtų įdomu dėstyti, o mums mokiniams būtų įdomu mokytis!

Mokinių savivalda