Partizanų kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų žuvimo metinių minėjimas

2019 m. gruodžio 13 dieną Punske, Šlynakiemyje vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio karžygio, Dainavos apygardos karininko, partizanų kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų žuvimo metinių minėjimas. Renginio metu bus pagerbtas su Jurgiu Krikščiūnu žuvęs jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas. Moksleiviai paskaitė pranešimą apiepartizanų veiklą mūsų krašte, vėliau žiūrėjome filmo „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“. Tai […]

Pirmokėlių priesaika

Šių metų spalio 29 dieną Punsko mokykloje įvyko pirmokėlių priesaika. Į mokyklos svetainę atvyko jų tėvai, kurie nekantriai laukė šventės pradžios. Į sceną pirmokus atvedė vyriausieji draugai. Juos pasveikino „abėcėlė“ ir kiti draugai. Scenoje matėme lietuvių poeto Anzelmo Matučio vaidinamą pasaką ,,Tuoj ir rytoj". Pirmokėlių laukė patikra – kiek jie žino apie savo šalį, mokyklą. […]

Konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“

2019 m. lapkričio 20 d. Lazdijų švietimo centre vyko Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčių mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“, kurią organizavo Lazdijų krašto muziejus, VšĮ Lazdijų švietimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Jos tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo […]

šv. Kazimiero konkursas

    2019 metų, lapkričio 8 dieną, Seinų Lietuvių namuose, vyko šv. Kazimiero konkursas. Mums, Punsko mokyklos šeštokams, buvo didžiulė garbė jame sudalyvauti. Konkursas buvo ne tik apie šv. Kazimierą, bet ir apie pal. Teofilių Matulionį bei pal. Jurgį Matulaitį. Iš viso dalyvavo 30 mokinių iš lietuviškų mokyklų: Punsko, Seinų, bei Vidugirių.

Išvyką į Balstogę

   Šių metų spalio 24 dieną, šeštų ir septintų klasių auklėtojos suorganizavo išvyką į Balstogę. Išvažiavome ankstų rytą. Pirmiausiai nuvykome į Branieckių rūmus. Rūmai kaip rūmai – prabangus statinys… Mane sužavėjo parkas. Jis gražus, daug  augalų, kurie susodinti taip, kad pažiūrėjus iš tolo, atrodė lyg  karpiniai. Vėliau aplankėme Medicinos ir Farmacijos muziejų. Čia matėme eksponatą […]

Mokytojų kelionė…. Spalio 14 dieną važiavome susipažinti su neatrasta Žemaitija.

Sėkmingai aplankėme Rietavą, įspūdingą požeminę balistinių raketų su termobranduoliniais užtaisais bazę pastatyta netoli Platelių ežero, pirmąją kovinę Tarybų Sąjungos požeminę R-12 Dvina balistinių vidutinio nuotolio raketų bazę. Kelionę užbaigėme Telšiuose, miestelėnai, norėdami pasididžiuoti savo miestu ir jį pagerbti, pajuokaudami sako, kad Telšiai, kaip Roma, įsikūręs ant septynių kalvų. Ir jie neapsirinka, iš tiesų miesto kraštovaizdis […]

Tarptautinė mokytojų, pedagogų bei mokyklos darbuotojų diena

2019 metų spalio 11 dieną Punsko mokykloje – ypatinga diena – Tarptautinė mokytojų, pedagogų bei mokyklos darbuotojų diena. Kaip ir kasmet,  ta proga, surengėme programėlę mokytojams. Visi susirinkome mokyklos svetainėje. Šiemet, sekdami mūsų garsaus tautos poeto, Justino Marcinkevičiaus žodžiais, mūsų mokytojams tarėme labai paprastus, bet tikrai nuoširdžius žodžius: „visada žemėje per mažai gerų žodžių – […]

Pasaulio tvarkymas

Atskubėjus rudenėliui ir prasidėjus naujiems mokslo metams, visada dalyvaujame tradicinėje aplinkos tvarkymo akcijoje. Visi mokiniai drauge su mokytojais tvarko miestelio bei mūsų mokyklos aplinką, aikštę. Nepaliekame ir Punsko kapinių, čia taip pat parenkame šiukšles. Džiugu, kad kasmet prisimename, jog reikia saugoti aplinką, ją gražinti. Tuo pačiu mes visi bendraujame ir vieni kitus kažko išmokom. Tvarkydami […]

2019/2020 mokslo metų pradžia

Po saulėtos ir karštos vasaros atkeliavo rugsėjis. Kartu su pirmuoju rudens mėnesiu atkeliavo ir graži, prasminga šventė – pirmoji naujųjų mokslo metų diena. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla pasipuošė rudeniškais žiedais, prisipildė skambaus mokinių klegesio.  Susitikimai su vasarą nematytais draugais ir mokytojais – tokie pirmieji įspūdžiai aplankė visus atvykusius į mokyklą.