www.sppunsk.pl

 Šių metų vasario 15 dieną mūsų mokykloje buvo paminėta vasario 16 diena – Lietuvos valstybės atkūrimo šventė. Programą paruošė vyriausi mokiniai kartu su auklėtojais. Pasirodymo pradžioje visus moksleivius, mokytojus ir svečius iš Alytaus pasveikino mokyklos direktorius. Po to garbingai sugiedota Vinco Kudirkos ,,Tautiška giesmė“.

 Trečiokai deklamavo eilėraščius, priminė mokiniams šios šventės istoriją bei atliko tris dainas. Papasakojome, kas vyko tuo metu mūsų krašte.

 Lietuvių pareiga – atsiminti Vasario 16-osios šventę. Mūsų protėviai pramynė sudėtingus takus, jie kovojo už laisvę, kurioje mes patys gyvename.

Slidžiais keliais per darganas, per lietų,

Pūgų keliais praėjo mūs tėvai,

Ir jie mus mokė amžinai mylėti

Tėvynę, artimą, kaip ir save.

Mes būsim su Tavim –

Tik, prašom, nenutilk.

Greta Bobinaitė