2019 metų spalio 11 dieną Punsko mokykloje – ypatinga diena – Tarptautinė mokytojų, pedagogų bei mokyklos darbuotojų diena. Kaip ir kasmet,  ta proga, surengėme programėlę mokytojams. Visi susirinkome mokyklos svetainėje. Šiemet, sekdami mūsų garsaus tautos poeto, Justino Marcinkevičiaus žodžiais, mūsų mokytojams tarėme labai paprastus, bet tikrai nuoširdžius žodžius: „visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Ir praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm…“ 

Todėl šią ypatingą dieną norėjome, kas mūsų mokytojai pabūtų tais, kurie laukia pagyrimo, pripažinimo, gero įvertinimo. Mes pažymių nerašėme, bet vartėme prisiminimų knygą.

 Augustinas Venslauskas