2019 metų, lapkričio 8 dieną, Seinų Lietuvių namuose, vyko šv. Kazimiero konkursas. Mums, Punsko mokyklos šeštokams, buvo didžiulė garbė jame sudalyvauti. Konkursas buvo ne tik apie šv. Kazimierą, bet ir apie pal. Teofilių Matulionį bei pal. Jurgį Matulaitį. Iš viso dalyvavo 30 mokinių iš lietuviškų mokyklų: Punsko, Seinų, bei Vidugirių.

   Koncertų salėje gavome testus. Prakaitavome ir galvas sukėme apie valandėlę. Po to, Seinų Lietuvių namuose vaišinomės skaniais priešpiečiais. Besišnekučiuodami su draugais, nekantriai laukėme rezultatų.

   Be galo didžiuojamės mūsų draugėmis – Erika bei Gabija, kurios pateko į finalą ir buvo apdovanotos! Ačiū tikybos mokytojai, kad supažino mus su šiomis nuostabiomis , dėmesio vertomis asmenybėmis. Kiekvienas žmogus turėtų imti iš jų pavyzdį, mokytis iš jų tvirtumo, ištvermės bei ryžto siekiant savų tikslų. Stengsiuosi ir aš nepasiduoti gyvenimo sunkumams.

Augustinas Venslauskas