Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

od dnia 25maja 2020 roku

  1. Świetlica będzie  czynna od godz. 7.00 do 15.10.
  2. Uczniowie są przyprowadzani przez rodziców, a odbierani przez wychowawców świetlicy w holu.
  3. W świetlicy prowadzone będą zajęcia w grupach wychowawczych  do 12 uczniów, przy zachowaniu bezpiecznych odstępów.
  4. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
  5. Przyborami  i podręcznikami uczniowie nie mogą  dzielić się między sobą.
  6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, ani dzielić się  produktami spożywczymi.
  7. Podczas gier i zabaw w świetlicy, na terenie szkoły, na świeżym powietrzu,

podopieczni jak i wychowawcy powinni zachować bezpieczny odstęp  między sobą.

  • Gry stolikowe, przybory świetlicowe (piłki, skakanki, itp.) z których korzystali uczniowie,  będą odstawiane na wyznaczone miejsce oraz regularnie czyszczone i dezynfekowane.
  • Pomieszczenie będzie wietrzone co godzinę.