Harmonogram konsultacji w szkole dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

w okresie    01.06. – 07.06. 2020 r.