Šiais mokslo metais, nuo rugpjūčio 23 dienos iki gruodžio mėnesio pabaigos, mūsų mokykloje vykdomas Vojciecho Fortūna fondo projektas „Suvalkų ir Seinų apskričių kaimo bendruomenių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinio aktyvumo skatinimas”. Jo užduotis skatinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą mokantis ir tobulinant krepšinio žaidimą. Užsiėmimai mokiniams vykdomi dvejose grupėse (mergaičių ir berniukų) kaipo popieriniai užsiėmimai. Viena suaugusiųjų grupė savo žaidimo sugebėjimus tobulina vakarais