Yearly Archives: 2022

Spalio 27 dieną Balstogėje vyko vaikų, gimusių 2010 metais ir jaunesnių, Palenkės vaivadijos krepšinio 3×3 varžybos. Susirinko 11 komandų iš visos vaivadijos. Puikiai žaidę Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos krepšininkai laimėjo visus savo susitikimus ir tapo vaivadijos čempionais. Turime tikrai darbščių ir talentingų vaikų, kurie drąsiai kovoja prieš Balstogės, Lomžos, Augustavo ar kitų vaivadijos miestų mokyklų komandas. Manome, jog auga puiki pamaina dabartiniams Punsko Kovo 11-osios krepšininkams. Sėkmės!

Spalio 21 dieną į mūsų mokyklą atvyko svečiai iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos. Buvo 4 mokytojos ir 36 mokiniai. Jie parengė mums nuotaikingą programėlę. Svečiai padalino visiems dainos ,,Tyla” žodžius. Ją sudainavome visi kartu. Pirmiausiai pamatėme jauniausias dalyves, kurios atliko keletą dainelių. Po to viena iš mergaičių sušoko baletą. Ji mokosi šokti Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Kita moksleivė gitara pagrojo meksikietišką kūrinį. Mokiniai buvo labai talentingi. Jie grojo įvairiais instrumentais. Trys merginos su savo grupe atliko džiazo dainą. Viena grojo būgnais, o kitos mergaitės – elektrinėmis gitaromis. Po koncerto mūsų mokyklos savivaldos mokiniai susitiko su svečiais. Visi maloniai pabendravo, pasidalijo įspūdžiais. Vakare vyko diskoteka ir mes smagiai praleidome laiką. 🙂

Gabija Stoskeliūnaitė
VIII b kl.

2022 metų spalio 17 dieną Seinų konsulas suorganizavo ekskursiją į Druskininkus. Dalyvavo mokiniai iš Vidugirių, Seinų ir Punsko mokyklų. Tai buvo dovana moksleiviams pasiekusiems aukščiausius rezultatus moksle. Pirmiausiai nuvažiavome į Amatų centrą. Čia mus suskirstė į tris grupes: I grupė – 10-12 klasių mokiniai, II grupė –  4- 5 klasių mokininiai, III grupė – 6-8 klasių mokiniai. Mūsų grupė paruošė skirtukus. Užsiėmimai truko maždaug  dvi valandas. Vėliau mūsų laukė įdomiausias ir smagiausias siurprizas – Vandens parkas. Buvome ten dvi valandas. Šėlome, kiek galėjome. Po to valgėme picą. Išvyka buvo nuostabi ir nepakartojama. Ačiū!

Nojus Uzdila
VI a klasė

   Spalio 13 dieną (ketvirtadienį), Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje, vyko koncertas mokytojams. Visi mokiniai buvo linksmi, nes norėjo karštai pasveikinti savo mokytojus, mokyklos darbuotojus bei direkciją.

   Lietuviškų bei lenkiškų klasių mokinių savivalda, kartu su savo globėjomis Vida Uzdiliene ir Alicija Berneckiene  surengė programėlę. Nuaidėjo daug gražių žodžių, o direktorius padėkojo mokytojams už jų darbą. Pasveikino taip pat mokytojus emeritus, kurie šią dieną taip pat buvo drauge.

    Skambėjo gražios dainos bei muzikiniai kūriniai.

   Antros klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Editos Balkevičienės, padainavo dainą „Kelias į mokyklą“ bei pašoko smagų šokį. Sesės Nevulytės visus pradžiugino daina „Mano Lietuva“.  Mano klasiokas – Ernestas, pagrojo nuostabų kūrinį „Mūsų dienos kaip šventė“, o klasiokė Simona puikiai skambino pianinu. Dainą „Ant bangos“ padainavo penktokės su savo vyresnėmis draugėmis Inesa ir Onute bei jaunesniąja drauge Ina. Gražu, kad mergaitės pačios pagrojo ukulėlėmis bei gitaromis. Jas paruošė mokytoja Birutė Venslauskienė.

   Mes, ketvirtokės, mielai sudainavome dainą „Baltas paukštis“, o jaunesnė draugė Irmina, tėčio pamokyta, mielai mums prigrojo smuiku. Ruošė mus net trys mokytojos –Irena Kalinauskiemė, mūsų auklėtoja Vida Uzdilienė ir Birutė Venslauskienė.

   Smagu buvo matyti paprastą šypseną mūsų nepaprastų mokytojų veiduose. Mieli mokytojai, ačiū Jums už viską!

Olivia Venslauskaitė, IV b kl.

2022 m. rugsėjo 5-30 dienomis Šiaulių Medelyno progimnazijoje vyko tarptautinė mokinių dailyraščio paroda „Gražiausi žodžiai tau, Mokytojau“. Dalyvavo Irmina Makauskaitė (III a) ir Paulina Milončytė (III a), Sara Agurkytė (IV a) ir Matas Kupčinskas (IV a). Mokinius tarptautinei dailyraščio parodai parengė Danutė Svetlauskienė ir Dalia Makauskienė. Sveikiname mokinukus!

Tarptautinės dailyraščio parodos „Gražiausi žodžiai tau, Mokytojau” organizatoriai  kviečia pasidžiaugti šiltais ir mielais vaikų darbeliais. 

Tarptautinė dailyraščio paroda „Gražiausi žodžiai Tau, Mokytojau“ – Šiaulių Medelyno Progimnazija

https://youtu.be/jKJ6zzvYXDo

Konkurs fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”.

Każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Konkurs ma na celu m.in. promowanie ekologicznych produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zachęcanie młodych ludzi do uważnej obserwacji środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat systemów jakości produktów rolno-żywnościowych, a także certyfikatów i oznaczeń stosowanych na etykietach, w tym znaku „Rolnictwo ekologiczne”. Prace konkursowe powinny prezentować dowolny produkt żywnościowy w kontekście szeroko pojętej tematyki ekologicznej. Organizator dopuszcza różnorodne ujęcie tematu, np.: produkt rolny lub rolno-spożywczy na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, pola uprawne, produkty nieprzetworzone, przetworzone, lokalne bazary i targowiska itp. Fotografie w pliku zapisanym w formacie JPG, RAW, TIFF o objętości maksymalnie 40 MB i rozdzielczości Full HD 11 oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/rolnictwo-ekologiczne/konkurs należy przesłać do 16 października 2022 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości: I – 2000 zł, II – 1500 zł, III – 1000 zł oraz rzeczowe w postaci aparatów Instax Square SQ 1 dla laureatów 10 wyróżnionych prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 października 2022 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, profilu www.facebook.com/polskasmakuje.pl oraz w siedzibie KOWR.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem:

https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/promocja_krajowa/konkurs/Reg_Konkursu_Foto_rolnictwo_ekologiczne.pdf

Ir vėl prasideda mokslo metai…

Mokslo ir žinių dieną pasveikino ryški saulutė, gaivus rudeninis oras.. Naujųjų mokslo metų vieni laukia su nekantrumu, kiti gaili prabėgusios vasaros ir mokykliniam suolui visai nejaučia nostalgijos. Aišku tik tai, kad greit prabėgo graži, karšta, nerūpestinga vasara. Kaip ir dera, ji užleido vietą rudenėliui, kuris visus kviečia į atradimų, išbandymų, pažinimo pasaulį.

Rugsėjo 1-ąją į mokyklos sporto salę sugužėjusius mokinius, jų tėvelius, mokytojus sveikino mokyklos direktorius Jonas Vydra, kuris kvietė mokinukus noriai, atsakingai eiti pažinimo keliu, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų. Visą mokyklos bendruomenę pasitiko taip pat direktoriaus pavaduotoja – Jolanta Jonušonytė, Tėvų komiteto atstovas Patras Vitkauskas ir policininkas Jurgis Stankevičius. Ypač jis linkėjo saugaus, plataus kelio į mokyklą, drausmės bei atidumo.

 Ši diena ypatinga buvo visiems mokyklos bendruomenės nariams, o ypač pradedantiesiems pirmokučiams.

Tik Rugsėjo 1-ąją apima neapsakomai miela nostalgija matant gatvėse klegančius, susijaudinusius ir pasipuošusius vaikus. Todėl verta linkėti išnaudoti kiekvieną akimirką taip, kad mokyklą prisiminti būtų gera.

Šių metų antrąjį liepos savaitgalį praleidome Pščelnyke, prie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklo. Buvo minimos 89-osios jų žūties metinės. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Eduardas Borisovas, Europos Parlamento, Lenkijos Respublikos Seimo bei Myslibožo valdžios atstovai, delegacijos iš Lietuvos. Mūsų mokyklos mokiniai šv. Mišių metu skaitė skaitinius, garbingai stovėjo prie mokyklos vėliavos, padėjo gėlių prie žuvusiųjų lakūnų paminklo. Pasibaigus apeigoms, vyko vaišės. Ir taip susiruošėme į kelionę namų link.