Karas Ukrainoje sukrėtė visą pasaulį. Vaikai mokykloje taip pat kalba apie karą. Jiems labai svarbu išreikšti savo emocijas ir dalintis jomis su suaugusiais. Meniniai darbai irgi turi didėlę galią. Svetainės lankytojai kartu su mokytojomis atliko plastinius darbelius bei dekoracijas ir tokiu būdu prisijungė prie protesto prieš Rusijos veiksmus. Dėl meilės ir ramybės Ukrainai, Tėvynei ir visai Europai, mes vienijamės ir norime parodyti kokia svarbi yra taika pasaulyje, kaip svarbu  gyventi laisvėje.

Mokyt. Julija Z. ir Violeta V.