Laumė ragana gauruota,
Apsižergus ilgą šluotą,
Mūsų kraštuose skrajojo
Ir vaidinimų ieškojo…

Ir… ta ragana, atskridusi į mūsų mokykloją, pamatė besidarbuojančius  pirmokus, kurie statė vaidinimą. Jiems įteikė kvietimą į gegužės 18 dieną Seinuose vyksiantį  XXXI vaikų teatrų festivalį „Raganė“.

Pirmokėliai paruošė žaismingą ir pamokantį spektaklį „ Zuikių mokyklėlė“ pagal E. Mieželaičio eiliuotą pasaką „Zuikis Puikis“. Festivalyje dalyvavo septynios teatro grupės, jų tarpe Seinų, Suvalkų, Vidugirių bei Punsko mokyklų, bei Punsko kultūros namų teatralai.

Mūsų pirmokai, kaip ir Zuikis Puikis, labai judrūs, daug kuo besidomintys, smalsūs, todėl savo grupę pavadino „Smalsuoliai“.

Spektaklyje vaikai parodė ne tik savo  aktorinius  sugebėjimus. Jie puikiai šoko ir dainavo, už ką susilaukė šiltų plojimų.

Mokinukai apie savo spektakliuką buvo atlikę dailės darbelių. Komisija, iš  visų pateiktų, išrinko tris gražiausius.  I vietos laimėtoja tapo mūsų „Smalsuolių“ grupės, Ia klasės mokinukė Emilija Grigutytė. Iš festvalio nieks negįžo tuščiomis. Visi dalyviai ir mokytojai buvo skaniai pamaitinti ir apdovanoti.

Dėkojam Raganei už pakvietimą!