Kūrybinis moksleivių konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ įvyko 2022 m. pabaigoje. Konkursą rengė Lituanistų sambūris drauge su Valstybine Lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija. Konkursui nusiųsta virš 150 darbų. Konkurse dalyvavo moksleiviai iš visų Lietuvos regionų mokyklų bei moksleiviai iš JAV, Lenkijos, Airijos, Norvegijos.  Rezultatai paskelbti kovo mėnesį.

Mūsų mokyklos moksleiviams priskirti prizai:

3 vieta Komiksas „Lietuvybė Punsko Seinų Suvalkų trikampyje“ 5 kl. (Rimas Vitkausks, Dovydas Baguckas, Patricija Balytaitė)

Komiksas „Tas laisvės nevertas, kas jos negina“ 8 kl. ( Gabija Sroskeliūnaitė, Inesa Nevulytė, Onutė Radzevičiūtė, Sara Pykytė)

Vida Uzdilienė