Šių metų balandžio 27 dieną mūsų mokyklos mokiniai:  Lucija Stankevičiūtė (IV b kl.), Olivija Venslauskaitė (IV b kl.), Patricija Jonuškaitė (V a kl.), Lena Krakauskaitė (V a kl.), Dovydas Baguckas (V b kl.), Rimas Vitkauskas (V b kl.), Weronika Bednarko (VI b kl.), Aleksandra Poźniak (VI b kl.), Augustina Zdanytė (VII kl.) ir mokytojos, kurios konkursui paruošė mokinius – Alicija Berneckienė, Zita Ivoškienė ir Violeta Vainienė – dalyvavo Seinuose vykusioje diplomų ir dovanų įteikimo šventėje Seinų krašto muziejuje.

 V b klasės mokinys Dovydas Baguckas literatūros darbų kategorijoje, pavadinimu „Sejneńszczyzna- nasza mała ojczyzna w województwie podlaskim”, už sukurtą eilėraštį laimėjo II vietą. Mokinį konkursui paruošė mok. Alicija Berneckienė. Toje pačioje kategorijoje VI b klasės mokinė Aleksandra Poźniak, kurią paruošė mok. Zita Ivoškienė, laimėjo pagyrimo raštą.

Meninių darbų kategorijoje  VII klasės mokinė- Augustina Zdanytė laimėjo II vietą o V a kl. mokinės Patricija Jonuškaitė ir  Lena Krakauskaitė laimėjo pagyrimo raštus. Konkursui mokines paruošė mok. Violeta Vainienė.

Likusieji konkurso dalyviai apdovanoti dalyvio diplomais ir kukliomis dovanėlėmis.

Malonu buvo scenoje matyti savo mokinius, kurie išdidžiai atstovavo mūsų mokyklai.