Punsko pagrindinė mokykla pavadinta Dariaus ir Girėno vardu, todėl jau nemažai metų liepos mėnesio antrą arba trečią savaitgalį mokinių ir mokytojų delegacija vyksta į Myslibužo miestą ir dalyvauja lakūnų pagerbimo iškilmėse Pščelniko miške. Šiemet liepos 16 dieną dalyvavome 90-ųjų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties metinių minėjime. Mūsų mokyklai atstovavo direktorius Jonas Vydra, septintos klasės mokiniai bei mokytojos Jūratė Pykienė ir Alicija Berneckienė. Šiais metais dalyvių buvo šiek tiek daugiau. Važiavo licėjaus mokinės Gabija ir Justina, mūsų mokyklos absolventas Jokūbas bei septintokų mamytės, kurios padėjo globoti mokinius.

Kelionė nuomojamu autobusu į Dariaus ir Girėno žūties vietą užtrunka ilgokai, apie trylika valandų. Iš Punsko išvykome 6 val. ryto ir tik vakarop pasiekėme Myslibužą. Tądien buvo alinantis karštis, bet juo niekas nesiskundė. Nuvažiavę įsikūrėme harcerių centre ir tuoj pat nubėgome pabraidžioti švariame Myslibužo ežere, o pavakarieniavę paruošėme mokyklos vėliavą, tautines juostas ir savo šventinę aprangą sekmadienio iškilmėms.

Kitą dieną į Pščelniko mišką nuvykome 10.00 val., nors jubiliejaus iškilmės buvo numatytos 12.00 val. Kviesti dalyviai turėjo atvažiuoti daug anksčiau, nes reikėjo pereiti saugumo patikros punktą. Žinojome, kad minėjime dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos Respublikos Prezidentas Andžejus Duda (Andrzej Duda), todėl turėjome paklusti visoms iš anksto nustatytoms procedūroms. Dar neprasidėjus šventosioms mišioms mus pasitiko Myslibužo miesto meras Piotras Sobolevskis (Piotr Sobolewski) ir jo darbuotojai. Čia reiktų pridurti, kad šie žmonės visada labai šiltai priima Punsko mokyklos delegaciją, visuomet mumis rūpinasi ir stengiasi, kad viešnagės metu Myslibuže jaustumės kaip savo namuose. Bendraudami su mumis pabrėžia, kad čia, kur stovi Dariaus ir Girėno paminklas, yra Lietuvos žemės lopinėlis.

Iškilmių metu kartu su Varėnos mokinių delegacija stovėjome dešinėje Dariaus ir Girėno paminklo pusėje, taigi iš arti stebėjome prezidentus, Lietuvos arkivyskupą Lionginą Virbalą ir kitus garbingus svečius. Visi jie kalbėjo apie Dariaus ir Girėno narsų skrydį, meilę tėvynei, apie tai, kad lakūnai skrydžiu per Atlantą garsino mažytės, neseniai atgimusios Lietuvos vardą. Iškilmių metu grojo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, buvo giedami Lietuvos ir Lenkijos himnai. Dariaus ir Girėno garbei nuaidėjo trys pagarbos ir atminimo salvės. Po to Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Lenkijos Respublikos Prezidentas Andžejus Duda ir delegacijos prie Dariaus ir Girėno paminklo padėjo vainikus.

Mums, punskiečiams, nedažnai pasitaiko proga vienu metu pamatyti tiek daug veidų, matomų tik televizorių ekranuose ar internete. Retai tenka išgirsti tiek daug gražių minčių apie „Lituaniką“, lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną, apie tautų ir šalių draugystės svarbą šiais neramiais laikais.

Drąsių lakūnų Dariaus ir Girėno atminimą pagerbė taip pat tradicinio estafetinio pagarbos bėgimo „Pščelnikas–Kaunas“ dalyviai, kurie liepos šešioliktosios ankstyvą ­popietę išbėgo iš Pščelniko, o trečiadienį 17 val. sveikinome juos Punske prie mokyklos.

Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie išvykos suorganizavimo, ypač Lenkijos lietuvių draugijai. Vėl iš Pščelniko parsivežėme daug įspūdžių, kurie pasiliks mūsų širdyse visam laikui.

Alicija Berneckienė

Rėmėjai: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministeria, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeria.