Mūsų mokykloje svečiavosi lietuvotyrinkas, gyvenimo tarėjas Daugvardas Noreikis. Jis labai mielai ir aistringai pasakoja,  kaip žmogaus minčių kokybė veikia jo ir bendruomenės gyvenimą. Tyrinėtojas atvežė prasmingą parodą – Didįjį Lietuvių Kalbos Žodyną. Dvidešimtyje žodyno tomų aprašyta apie pusė milijono lietuvių kalbos žodžių. Tai vienas iš didžiausių žodynų pasaulyje. Tokio masto leksikografinio žodyno neturi daugelis valstybių, kur sąlygos  darbui buvo daug palankesnės. Kaip teigia V. Daujotytė „Šis žodynas yra svarbiausias lietuvių kalbos veikalas; pamatinis lietuvių kultūros tekstas“. Jį rašė ir redagavo  100 metų trukmėje kelios kalbininkų kartos. Surinkta daugiau, kaip 11 milijonų žodžių, remtasi 5 mln. lapelių kartoteka.

Dar kartą turime progą įsitikinti, kokia mūsų kalba turtinga, graži ir galinga.

                                                                                                                              Mokyklos bibliotekininkės