Šių metų kovo 21 dieną, vykdant profilaktinę programą „Nerūkyk prie manęs, prašau”, I-III klasėse vyko susitikimas su dietologe Rasa Žukauskiene. Mokiniai susipažino su pagrindiniais sveikos mitybos principais ir taisyklėmis, o taip pat sveiko maisto piramide.

Po susitikimo su dietologe paskelbti mokyklinio profilaktinio konkurso „Mano jausmų ir emocijų pasaulis” rezultatai. Laureato diplomai bei dovanėlės įteiktos šiems mokiniams: Lilijanai Baguckaitei Ia kl., Inesai Makauskaitei Ia kl., Viktorui Šupšinskui Ia kl., Anai Baudytei IIa kl., Silvijai Aleksaitei IIa kl., Viktorijai Balytaitei IIIb kl. Visi kiti konkurso dalyviai apdovanoti padėkos diplomais bei simbolinėmis dovanėlėmis.