Šm. balandžio 19 dieną, jau trečią kartą iš eilės, trečiokai dalyvavo IV šokių šventėje „Bitute pilkoji“. Kasmet į ją mus pakviečia Suvalkų lietuviškas darželis. Pradžioje vyko pasiruošimas – mankštelė, kurią vedė iš Šiaulių atvykusi choreografijos mokytoja. Po jos, šventiniam koncerte pasirodė devynios šokėjų grupės. „Bitutės“ suskrido iš Šiaulių, Suvalkų, Seinų, Punsko, Vidugirių bei Seinų. Vėliau visų kolektyvų šokėjai dalyvavo folklorinių ratelių ir žaidimų dirbtuvėse. Pabaigoje visi susirinko prie saldaus vaišių stalo. Skanavo, kaip tikros bitutės!