Šiais metais mūsų mokykla pateko į Lenkijos mokyklų gretas, kurioms pripažinta valstybinio projekto „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – Priorytet 3. parama. Šio projekto pagrindinis tikslas – suteikti bei pagerinti vaikų ir jaunimo skaitomumą. Mūsų mokyklos bibliotekininkės parašė projektą pagal ministerijos reikalavimus, kuris pripažintas. Jo dėka bibliotekai skirta 15 000 zl. parama knygoms, kitiems bibliotekai reikalingiems reikmenims nupirkti, bei skaitomumo skatinimui.

Todėl prašome mūsų mokyklos mokytojus, mokinius bei jų tėvelius pagalvoti ir pateikti pasiūlimus, kokiomis knygelėmis verta papildyti bibliotekos lentynas.

Visi pasiūlimai padės sukurti naujai pirkamų iš valstybinio projekto lėšų knygų sąrašą.