1526m. Popiežiaus nutarimu, įsakyta kiekvienoje parapijoje įkurti mokyklas. Turėjo jos veikti nuo vėlyvo rudenio iki pavasario. Pagrindinė knyga buvo katekizmas. Tokia mokykla pradėjo veikti ir Punske. Pirmą kartą apie mokyklą Punske užsimenama XVII a pabaigoje. 1808m. Seinuose įsteigta gimnazija.

 Spaudos draudimo metu Punsko apylinkėse veikė mažos mokyklėlės, kuriose mokė daraktoriai. I pasaulinio karo metu „Žiburio“ bendrija įsteigė Punske mokyklą, kurioje mokė J.Baltrukonis.Nuo 1819m. Seinuose pradėjo veikti „Žiburio“ gimnazija, kuri po metų buvo perkelta į Lazdijus.

 Tarpukario laikotarpyje Punske nebuvo lietuviškos mokyklos, tačiau lietuvių kalba buvo dėstoma kaip dalykas. Norint įsteigti klasę su lietuvių kalba, turėjo būti ne mažiau kaip 7 mokiniai norintys mokytis lietuvių kalbos. Toks buvo Švietimo Ministro nurodymas.

 1952-1953m. įsteigtos lietuviškos mokyklos Punske, Vaitakiemyje, Vidugiriuose ir Navinykuose, o kitose mokyklose lietuvių kalbos buvo mokoma kaip dalyko. 1956m. Punske įkurtas licėjus.

 Lietuviškos mokyklos įsteigtos 1952-1956m., išliko nepakitusios beveik iki XX amžiaus pabaigos.

 1944m. frontui pasitraukus į vakarus, įsteigtos mokyklos Punske, Pristavonyse ir Vidugiriuose. Deja, jose buvo mokoma tiktai lenkiškai, o tik po 1951m. galima buvo įsteigti lietuviškas mokyklas. Tačiau lietuvių kalbos mokytojai neturėjo tinkamų kvalifikacijų.

Pirmieji mokytojai buvo ne tik pedagogai, bet ir aktyviai dalyvavo kultūriniame bendruomenės gyvenime. Tai Juozas Maksimavičius, Petronėlė Jakimavičienė, Bronė Kliučinskienė, Jonas Stoskėliūnas, Juozas ir Elena Vainai, Juozas Sigitas Paransevičius, Algis Uzdila ir kiti.

 Dabar Punsko ir Seinų krašte pagrindinės mokyklos veikia Navinykuose, Pristavonyse, Vidugiriuose, Punske ir „Žiburio“ mokyklų kompleksas Seinuose (darželis, pagrindinė mokykla ir gimnazija ).

 Po 1999m. švietimo reformos , Punske veikia šešiametė pagrindinė mokykla ir gimnazija su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba.

2004-ųjų metų gruodžio 10 mokykloms suteiktas Dariaus ir Girėno vardas. Trimetėje gimnazijoje yra 9 klasės (po dvi su lietuvių mokomąja kalba ir viena su lenkų mokomąja kalba).