W  dniu 10 września 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyły się wybory do Samorządu  Uczniowskiego.  W  wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano 7 osób:

Grażyna Linka- przewodnicząca

Baranowska Jowita- zastępca

Katarzyna Senda- skarbnik

Agata Pawłowska- członek

Artur Sawicki- członek

Iwona Wołyniec- członek

Ula Aponik- członek.

Uczniowie po naradzie wybrali opiekuna samorządu- panią  Jolantę Wojczulis.