29 października 2019r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale też dla ich rodziców, którzy tłumnie przybyli, aby oglądać i wspierać oklaskami swoje pociechy.

Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze, a przede wszystkim udzielali odpowiedzi na pytania przygotowane przez ich starszych kolegów- uczniów klas ósmych. Egzamin zdali śpiewająco!

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, po którym Pan dyrektor wręczył uczniom dyplomy pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenas w Puńsku. Do społeczności szkolnej zostali przyjęci: Aleksandra, Robert i Alan. Na koniec uroczystości ósmoklasiści  wręczyli pierwszakom upominki. Rozpromienione twarze dzieci wraz z ich wychowawczyniami możemy oglądać na zdjęciach, które jak co roku wykonano na pamiątkę uroczystości.