Już po raz XX Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły i tym razem nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

Pieczę nad akcją w naszej szkole sprawował Samorząd Uczniowski oraz opiekunki: p. Alicja Bernecka oraz p. Biruta Wensławska.

Wspólnie zebraliśmy górę groszy o łącznej wartości 364 złotych i 51 groszy. Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom za włączenie się do naszej akcji!