zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3- go Maja. W bieżącym roku szkolnym jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie apelu z tej okazji. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, nie możemy stanąć na scenie i zaprezentować społeczności szkolnej przygotowanego apelu. Chcemy zatem, w inny sposób niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, upamiętnić tę ważną datę zamieszczając na stronie szkoły film przypominający ważne dla Polski wydarzenia historyczne. Chociaż minęło już wiele lat, to wciąż warto przypominać o tym wydarzeniu, gdyż Konstytucja z 1791 roku była jedną z pierwszych na świecie ustaw zasadniczych określających podstawy ustrojowe nowoczesnego państwa. Warto pamiętać, że w dobie głębokiego kryzysu i zagrożenia państwa, nasi przodkowie potrafili zjednoczyć się w imię wyższych racji i dobra wspólnego.

Życzymy ciekawej lekcji historii!

                                                                                                 Uczniowie klasy VII c

https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g