Harmonogram konsultacji grupowych dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w okresie                     25.05. – 07.06. 2020 r.

*- VIII a/1 grupa uczniowie według nr w dzienniku 1 – 8

  – VIII b/1 grupa uczniowie według nr w dzienniku 1 – 7

**- VIII a/2 grupa uczniowie według nr w dzienniku 9 – 15

    – VIII b/2 grupa uczniowie według nr w dzienniku 8 – 14

Harmonogram konsultacji indywidualnych dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w okresie    25.05. – 07.06. 2020 r.

Zmodyfikowany plan lekcji w klasach III Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku w okresie    25.05. – 07.06. 2020 r.