PROCEDURY  OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. DARIUSA I GIRENASA W PUŃSKU

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

obowiązują od 25.05.2020r.

  1. Godziny pracy biblioteki: od poniedziałku do środy w godz. 8. 00 -12.30
  2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
  3. Pomieszczenie biblioteki należy  wietrzyć co godzinę.
  4. Czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.
  5. Na drzwiach biblioteki umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
  6. Czytelnik nie ma wolnego dostępu do księgozbioru oraz katalogów.
  7. Czytelnik, przynoszący książki, odkłada je  na specjalnie do tego przygotowany stół.
  8. Każdego dnia zwrócone książki, n-l bibliotekarz odkłada do kartonu,  oznacza  datę zwrotu i  odstawia  na 5 dni.