Harmonogram konsultacji w szkole dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku
w okresie 08.06. – 25.06. 2020 r.