Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach  informuje, iż poradnia zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną   w okresie ferii zimowych w formie:

 • zajęć wspomagająco rozwojowych;
 • terapii pedagogicznej;
 • terapii logopedycznej;
 • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej;
 • rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne uczniom;
 • rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne rodzicom uczniów;
 • wizyty bezpośrednie  w  poradni dla  uczniów  oraz rodziców.

Dyżury telefoniczne  poszczególnych pracowników tel. 727 797189 oraz 875162256 :

 • psycholog – od poniedziałku – do środy godz.w 7.30- 15.30
 • pedagog  – codziennie w godz. 8.00-12.00
 • logopeda – od środy do piątku w godz. 7.30 – 12.30
 • dyrektor/logopeda – od poniedziałku do wtorku w godz. 12.30-16.30; od środy do piątku w  godz. 8.00 -15.00

Jednocześnie  proszę o powiadomienie rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży poprzez stronę internetową szkoły lub dziennik internetowy o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez PP-P w Sejnach.

Z poważaniem
Dyrektor PP-P w Sejnach
Anna Kowalczyk