W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole jest realizowany program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III  „Nie pal przy mnie, proszę”. Jego celem jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program jest realizowany na zajęciach  o następującej tematyce:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie, proszę!

Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie wykonywali polecenia i zadania.  Dzieci  uporządkowały    i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Dowiedziały się: co to jest zdrowie, od czego zależy oraz co i dlaczego szkodzi zdrowiu. Poznały wartość jaką jest zdrowie, potrafią rozróżniać zachowania prozdrowotne, od zagrażających zdrowiu.