W bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają dotację
i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – Priorytet 3. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży. Bibliotekarki opracowały szkolny projekt zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który został zatwierdzony. Szkole przyznano łącznie 15 000 zł. na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki.

W związku z tym, prosimy nauczycieli, rodziców oraz uczniów naszej szkoły o zgłaszanie do biblioteki szkolnej propozycji tytułów książek, o które warto by było uzupełnić zbiory.

          Wszystkie sugestie  będą podstawą do stworzenia  listy książek, jakie powinny być zakupione do biblioteki w ramach tego projektu.