30 kwietnia 2024 r. w świetlicy szkolnej odbył się apel poświęcony upamiętnieniu rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, którzy przygotowali uczniowie klasy VIIb z pomocą wychowawczyni p. Zyty Iwaszko oraz nauczycielki muzyki p. Ireny Kalinowskiej.

W krótkim montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili okoliczności, w jakich doszło do powstania i uchwalenia tego aktu prawnego, jej twórców, główne postanowienia oraz następstwa, które były tragiczne dla naszego państwa.

Przypomnieli te karty historii po to, by czerpać z nich mądrość i siłę.  Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.