Wybory do Samorządu Uczniowskiego

7 września 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano 7 osób: Bartosz Aponik – przewodniczący Nikola Wołyniec  – zastępca Mateusz Łapciuk – skarbnik Członkowie: Natalia Bartnik, Paulina Trachim, Natalia Sienkiewicz, Grzegorz Fiedorowicz Uczniowie po naradzie wybrali opiekuna Samorządu – Panią Birutę Tumialis.

Szanowni uczniowie i rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole planujemy 01 września (środa) o godz. 9.00. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami spotykają się w swoich gabinetach. Rodziców prosimy o posiadanie maseczek ochronnych! Dyrekcja szkoły

Informacja

Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie klas I-VIII wracają do nauczania stacjonarnego. Na wszystkich czekamy w szkole!