W roku szkolnym 2017/2018 w Świetlicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pracują nauczyciele – wychowawcy: Malinowska Anna, Wojno Wioleta, Zielińska Julia i kierownik – Biruta Czepła. Do Świetlicy szkolnej uczęszcza 160 uczniów, w tym 112 dojeżdżających. Najwięcej, to uczniowie nauczania początkowego klas I – III – 56.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.15.

Praca w Świetlicy jest specyficzna, gdyż musi być dość elastyczna i dostosowana do potrzeb chwili. Troczy się tu życie codzienne i kulturalne całej społeczności szkolnej: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Muzycznej. Odbywają się tu wszystkie święta, uroczystości szkolne, apele i próby. Przyjmowani są goście, odbywają się koncerty i występy. Przebywają też uczniowie podczas wolnych zajęć lekcyjnych. Spędzają tu czas dzieci po przyjeździe i przed odjazdem autobusów szkolnych. Uczniowie oczekują na zajęcia popołudniowe, szkołę muzyczną oraz na odbiór rodziców.

Głównym zamierzeniem Świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i dbanie o pożyteczne spędzanie przez nich wolnego czasu. Staramy się zapewniać i tworzyć uczniom odpowiednie warunki do samodzielnej nauki i własnego rozwoju. Wspieramy dzieci w ich edukacji i wszechstronnej twórczej aktywności. Oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć: plastyczno-technicznych, rękodzielniczych, literacko-czytelniczych, muzyczno-tanecznych, rekreacyjno-ruchowych i sportowych. Organizujemy  konkursy i wystawy oraz Święta Świetlicowe: przyjęcie pierwszoklasistów w poczet bywalców świetlicy, Andrzejki, Wigilia, Užgavenės i odbywa się Podsumowanie osiągnięć – wystawa najciekawszych prac oraz wyróżnienia i nagrody za aktywność.

Uczniowie mają możliwość korzystania z multimediów. Na posiadaniu świetlicy są komputery, projektor, zestaw dvd. Uczniowie więc mogą skorzystać z Internetu, projekcji filmów video.

Zachęcamy uczniów do współpracy. Wspólnie tu tworzymy gazetki ścienne, ekspozycje ich prac. Wykonujemy dekoracje oraz staramy się uczyć dbałości o ład i porządek, estetykę pomieszczenia. Ważna jest dla nas też odpowiednia atmosfera i dobry nastrój. Wdrażamy więc zasady regulaminu „Świetlica jak dom” -. Reguły zachowania obowiązują wszystkich bywalców tak licznej , jak różnorodnej społeczności szkolnej.

Ważne wydarzenia z życia świetlicy na bieżąco rejestrujemy w Kronice.

Świetlica współpracuje z czasopismem „Aušrelė”, zamieszczając liczne prace dzieci.

Dbamy o bezpieczny powrót uczniów do domu pełniąc dyżury przy autobusach oraz dożywianie opiekując się nimi podczas posiłków w Stołówce Internatu.

Życzymy dzieciom, by czas wolny spędzony w świetlicy szkolnej dawał im powody do zadowolenia i przyczyniał się do ich dalszego twórczego rozwoju.