W roku szkolnym 2018/2019 w II półroczu realizujemy program “Trzymaj formę!”. Celem programu jest promocja codziennej aktywności fizycznej oraz wdrożenie zasad prawidłowego odżywiania się dzieci i młodzieży. Program realizują uczniowie klas VIIc, VIIIb i IIIC gimnazjum.

Nauczyciele prowadzący: Elżbieta Kotlarz, Julia Zielińska.