„Żyj zdrowo i kolorowo” taka myśl towarzyszy tegorocznym działaniom uczniów realizujących ogólnopolski program „Trzymaj formę”.

Uczniowie klasy IIIC gimnazjum postanowili zbadać polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów. W tym celu, przeprowadzili sondę wśród mieszkańców lokalnej społeczności, wyniki zestawili z ogólnopolskimi, a wnioski powstałe w odniesieniu do „Talerza Zdrowia” i zaleceń żywieniowych przedstawili 21.03.2019r. w dniu Samorządności Szkolnej. Pozostali uczniowie, nie byli biernymi słuchaczami tego spotkania, gdyż SU skutecznie włączył ich do zabawy! Najpierw, zaprezentował „stoły poszczególnych krajów”, zaciekawił informacjami na temat kulinariów, wzbogacając je ciekawostkami. Kulminacją spotkania był quiz wiedzy o żywieniu. Zespoły uczniowskie zostały nagrodzone, zwyciężyli ci, którzy wykazali się spostrzegawczością, skupieniem uwagi, wiedzą a nade wszystko współpracą w grupie. Nagrodą były owoce oraz smaczne i zdrowe ciasteczka przygotowane przez starszą koleżankę. Tego  samego dnia uczniowie uczestniczyli  w zawodach sportowych, zarówno w sali, jak i na świeżym powietrzu.. Atrakcji nie brakowało! Zobaczcie sami.