7 września 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano 7 osób:

Bartosz Aponik – przewodniczący

Nikola Wołyniec  – zastępca

Mateusz Łapciuk – skarbnik

Członkowie: Natalia Bartnik, Paulina Trachim, Natalia Sienkiewicz, Grzegorz Fiedorowicz

Uczniowie po naradzie wybrali opiekuna Samorządu – Panią Birutę Tumialis.