„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją
pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania
rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia,
poznawania, próbowania, działania!”

      (B. Conklin)

13 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. O godzinie 14.00 w świetlicy szkolnej zgromadzili się nieliczni, zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły. Ze względu na panującą w kraju pandemię, w bieżącym roku szkolnym na uroczystość nie zostali zaproszeni emerytowani pracownicy szkoły. Uczniowie jednak nie zapomnieli o nich i wraz z opiekunami SU przygotowali laurki z życzeniami, które następnego dnia zostały im wręczone. Zebrani uczcili pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników, a na ich grobach uczniowie zapalili  znicze.  

Na tę szczególną uroczystość bogaty program artystyczny złożony z wierszy, piosenek  i utworów instrumentalnych, przygotował Samorząd Uczniowski.  Dyrekcji, oraz nauczycielom i pracownikom oświaty, uczniowie życzyli dużo zdrowia,  wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy, powodzenia w wypełnianiu jakże trudnych i ważnych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  Podziękowali słowami :

„Przyszedł dziś dzień bardzo ważny,
 Uroczysty i poważny.
Jest to czas, by podziękować,
Śmiać się, cieszyć i świętować.
Dziękujemy za wiedzy przekazywanie,
Pomaganie, nauczanie.

Za okazywaną nam cierpliwość
Moc uśmiechów i życzliwość,
Za cały poświęcony nam czas
Za rozwijanie pasji w nas.

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas nauczyć czegoś pożytecznego,
że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość znajdujemy  w najciemniejsze dni.
Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało 

i pochwałę gdy wszystko szło dobrze.

Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Was liczyć.
Dziękujemy! ”          

Pedagodzy i pracownicy szkoły otrzymali również od uczniów symboliczne róże, jako dowód uznania i szacunku. Na  twarzach  pojawiły się, jeszcze większe niż na co dzień, uśmiechy, a serca zabiły mocniej.

Serdeczne życzenia popłynęły również od Dyrektora szkoły p. Jana Wydry,  Wójta Gminy Puńsk p. Witolda Liszkowskiego oraz  przewodniczącego Rady Rodziców p. Piotra Witkowskiego i pozostałych przedstawicieli rodziców. Dziękujemy!