Samorząd Uczniowski po raz kolejny przystąpił do XXIV akcji „ Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zbiórka trwała od początku listopada do końca lutego. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dzieciom wychowującym się poza własnym środowiskiem rodzinnym.

   Udział w akcji dał możliwość otwarcia się na drugiego człowieka, podjęcia wspólnego działania w tym szczytnym celu. Zebraliśmy 272, 13 zł.

    Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia dzieci w codziennej nauce, rozwijania ich pasji i talentów, rehabilitacji oraz usamodzielnienia się.

Samorząd Uczniowski